Kulturarv - Vestfold fylkeskommune
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

En av de store gravhaugene i Borreparken. Foto: Arve Kjersheim, Riksantikvaren.

Kulturarv

 • Anitra Fossum
 • 26. feb. 2013
 • 27. nov. 2014
 • Kulturarv

Kulturminnene er kikkehull til fortiden og inspirasjon for fremtiden.

Fortellinger om fortiden skapes i vår egen tid. Gravhauger, sverd, gamle veier og bruer, bygningsmiljøer, kirker og forlatte åkrer fester historiene i landskapet. Kulturminnene må forvaltes slik at vi og de som kommer etter oss, kan bruke dem og lære av dem. 

Renessansehage med parterrer, bed og grusganger sett gjennom et vindu.

Kulturarvs viktigste oppgaver

 • Vi tilrettelegger kulturminner og åpner rom for opplevelse og undring i landskapet. 
 • Vi deler kunnskap med vestfoldsamfunnet i digital form og i møte med menneskene.
 • Vi arbeider for at alle fredete bygninger og anlegg skal være i tilfredsstillende stand innen 2020.
 • Vi vil forenkle gjennomføringen av arkeologiske undersøkelser for å spare samfunnet for unødig bruk av tid.

Rammer

Kulturminneloven, stortingsmeldinger og andre føringer fra staten er grunnlaget for kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. Strategisk kulturplan for Vestfold 2011-2014 er fylkespolitikernes ønsker og mål for arbeidet her i fylket.

Her er vi!

I Kulturarv jobber det fagfolk med kunnskap og mye erfaring innen arkeologi, historie, bygningsvern, geofysikk, offentlig arealplanegging, religionshistorie og utviklingsarbeid. Her finner du opplysninger om hva hver enkelt av oss har ansvar for, telefonnumre og e-postadresser.

Du finner oss også på Facebook (faceboook.com) og Twitter (twitter.com).

Collage med portretter av alle i Kulturarv. Alle smiler.Tilskudd til fredete hus og anlegg

Nå er det på tide å søke om penger

Les mer
Blant mose og lav på en bergrygg på Orelund gravlund i Sandefjord skal Katrine Jeanett Fimreite prøve å gjenfinne fem-seks skipsfigurer og flest mulig av over hundre skålgroper. Foto: Anitra Fossum.

Frem fra glemselen

Helleristninger blir gjenfunnet og dokumentert.

Les mer

Grunnlovsmarkering på Reggestad

Feiret restaurert lysthus

Les mer

Fagansvarlig:

Terje Gansum

E-post: terjega@vfk.no

Tlf: 33 34 41 82

Mobil: 93 44 59 75

Postadresse: 

Postboks 2163

3103 Tønsberg

Besøksadresse:

Banebakken 35

3127 Tønsberg

Sentralbord:

33 34 40 00

E-post:

firmapost@vfk.no