Kulturarv - Vestfold fylkeskommune
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

En mektig, glemt ætt begravde sin døde på Fevang. Foto: Jan Lindh.

Kulturarv

 • Anitra Fossum
 • 26. feb. 2013
 • 19. jan. 2015
 • Kulturarv

Kulturminnene er kikkehull til fortiden og inspirasjon for fremtiden.

Fortellinger om fortiden skapes i vår egen tid. Gravhauger, sverd, gamle veier og bruer, bygningsmiljøer, kirker og forlatte åkrer fester historiene i landskapet. Kulturminnene må forvaltes slik at vi og de som kommer etter oss, kan bruke dem og lære av dem. 

Tapet i blåtoner.

Kulturarvs viktigste oppgaver

 • Vi tilrettelegger kulturminner og åpner rom for opplevelse og undring i landskapet. 
 • Vi deler kunnskap med vestfoldsamfunnet i digital form og i møte med menneskene.
 • Vi arbeider for at alle fredete bygninger og anlegg skal være i tilfredsstillende stand innen 2020.
 • Vi vil forenkle gjennomføringen av arkeologiske undersøkelser for å spare samfunnet for unødig bruk av tid.

Rammer

Kulturminneloven, stortingsmeldinger og andre føringer fra staten er grunnlaget for kulturminneforvaltning i fylkeskommunen. Strategisk kultur- og idrettsplan for Vestfold 2015-2018 er fylkespolitikernes ønsker og mål for arbeidet her i fylket.

Her er vi!

I Kulturarv jobber det fagfolk med kunnskap og mye erfaring innen arkeologi, historie, bygningsvern, geofysikk, offentlig arealplanegging, religionshistorie og utviklingsarbeid. Her finner du opplysninger om hva hver enkelt av oss har ansvar for, telefonnumre og e-postadresser.

Du finner oss også på Facebook (faceboook.com) og Twitter (twitter.com).

Collage med portretter av alle i Kulturarv. Alle smiler.Med så mange miljøer representert kom det frem et utall spennende forslag til aktiviteter. Foto: Anitra Fossum.

Vellykket konferanse om Vikingfylket Vestfold

60 personer var samlet for å skape felles mål og aktiviteter.

Les mer
Interiør i Olav Duuns hus i Holmestrand kommune. Foto: Anne Merete Knudsen.

Penger til gamle hus og anlegg

Kulturvernmidlene for 2014 er fordelt

Les mer
Ordfører Liv Grinde avduker skiltet ved gravfeltet Rytterhaugen i Lardal. Til venstre Cathrine Stangebye Engebretsen fra Kulturarv i fylkeskommunen. Foto: Per Foss.

Vikingskilt til hele Vestfold

Fylkeskommunen sørger for vikingskilt i alle kommuner

Les mer

Fagansvarlig:

Terje Gansum

E-post: terjega@vfk.no

Tlf: 33 34 41 82

Mobil: 93 44 59 75

Postadresse: 

Postboks 2163

3103 Tønsberg

Besøksadresse:

Banebakken 35

3127 Tønsberg

Sentralbord:

33 34 40 00

E-post:

firmapost@vfk.no