Arkitektkonkurranse om padleled-overnatting - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 10. mai. 2017
  • 22. feb. 2018
  • Idrett og friluftsliv

Arkitektkonkurranse om padleled-overnatting

Arkitekter på befaring i Vestfold-skjærgården fredag

Padleled Vestfold blir Norges første, sammenhengende padleled, hvor du fra sommeren 2018 vil kunne padle langs merkede og tilrettelagte ruter av ulik vanskelighetsgrad fra Svelvik i nord til Larvik i sør. Det skal blant annet oppføres flere enkle overnattingsplasser, og tre arkitektkontorer er invitert til en lukket konkurranse om å utvikle konseptet for disse. Fredag var de tre, Snøhetta, Tind og Biotop med på befaring på Vestre Bolæren i Nøtterøy og Ildverket i Tjøme, hvor de to første skal oppføres. 

Gjenkjennelig design

- Padleled Vestfold skal bidra til at alle vil finne passende og trygge turer å padle langs kysten vår, gjennom merking, skilting, etablering av enkle overnattingsplasser og annen tilrettelegging. Overnattingsplassene skal ha et gjenkjennelig design, og bidra til å øke interessen for padleleden. Derfor har vi invitert tre av de beste arkitektkontorene i landet med erfaring fra liknende prosjekter til en konkurranse om å utvikle et konsept for disse, sier kulturdirektør i Vestfold, Arild Moen.

Under befaringen fikk arkitektene se områdene som Nøtterøy og Tjøme kommune har utpekt som aktuelle for overnattingsplasser. Daglig leder og arkitekt i Biotop, Tormod Amundsen, var begeistret:

- Naturtilrettelegging og arkitektur for naturopplevelser er vårt spesialfelt, så dette prosjektet er en innertier. Enkel men god arkitektur kan gjøre en stor forskjell for interessen for friluftsliv blant folk. 

Samarbeidsprosjekt

Padleled Vestfold er et samarbeid mellom fylkeskommunen og kystkommunene. Fylkeskommunen er initiativtaker og har ansvaret for å utvikle konseptet for padleleden, samt bistå kommunene med kartlegging av tilretteleggingstiltak. Kommunene må selv gjennomføre og finansiere aktuelle tiltak i sin kommune, men kan blant annet søke om statlige tilskudd til friluftsformål for å finansiere deler av disse. Nøtterøy var første kommune i prosjektet som søkte og fikk tildelt tilretteleggingsmidler.

- Padleled Vestfold er et meget positivt friluftslivstiltak. Kommunen har pekt på Kalveenga på Vestre Bolæren som et egnet sted for overnattingsplass langs leden. Her er man midt i et eldorado for padlere, samtidig som øya er godt tilrettelagt for friluftsliv med toaletter, ferskvann og renovasjon. Befaringen fredag viste at fylkeskommunen har valgt spennende og engasjerte arkitektfirmaer til konkurransen. Vi ser derfor frem til det videre samarbeidet om et spennende prosjekt, forteller Ronny Meyer, seniorrådgiver kommuneutvikling og miljøvern i Nøtterøy kommune. 

Kårer vinner i juni

Arkitektkontorene skal nå utvikle konsepttegninger for sine forslag til overnattingsplasser, og en fagjury, bestående av blant andre Norges Padleforbund og uavhengige arkitekter, vil kåre en vinner i slutten av juni. Målet er å få utviklet en konsept som er enhetlig men fleksibelt.

- Overnattingsplassene som etter hvert skal oppføres langs padleleden vil ha ulike behov, både når det gjelder størrelse, utforming og plassering. Men konseptet som til slutt velges skal sikre et lett gjenkjennelig utseende og bidra til å utvikle merkevaren for det som blir Norges første padleled, sier prosjektleder for Padleled Vestfold og rådgiver i fylkeskommunen, Bård Andresen.

Målet er at hele padleleden, fra Svelvik i nord til Larvik i sør, skal være ferdig skiltet og merket innen sommeren 2018. Tilretteleggingstiltak som overnattingsplasser og parkering vil bygges ut gradvis.

Følg utviklingen i prosjektet på Padleled Vestfold sin Facebook-side https://www.facebook.com/padleledvestfold/