Stemmerettsjubileet 2013 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett på like linje med menn. Vestfoldarkivet har laget plakatutstilling basert på arkivene fra Horten diskusjonsforening.

De seks plakatene i utstillingen er distribuert til 14 kommuner, 10 videregående skoler og 13 folkebibliotek. Utstillingen vises også i fylkeskommunen på fylkeshuset i Tønsberg og i lokalene til fylkesmannen i Vestfold. I tillegg henger den i Vestfoldarkivets egne lokaler.

Plakatutstilling til Stemmerettsjubileet 2013 laget av Vestfoldarkivet. Fotograf Marie Høeg (1866-1949) 11.-20.juni skal være fylkeskommunens offisielle markeringsuke fram mot fylkestinget 20.juni. Da vil den lokale utstilling henge i glassgården på fylkeshuset, sammen med en større nasjonal plakatutstilling. Ved åpningen av tinget vil dessuten Teater Ibsen ha et kunstnerisk innslag tematisk knyttet til jubileet.

Nasjonalt har jubileet feståpning 8.mars i Kilden teater- og konserthus i Kristiansand, med fjernsynssending. 8.mars er den internasjonale kvinnedagen, som feires over hele verden.

Plakatutstillingen er laget på oppdrag av:

Vestfoldbibliotekene

Vestfold fylkeskommune og

Fylkesmannen i Vestfold

Arkivet etter Hortens Diskusjonsforening, befinner Vestfoldarkivets magasiner. Plakatutstillingen er laget av Ulla Nachtstern Tannmand og Heidi Meen Johansen. Grafisk designer Jeanette Lunde BY FRYD har bidratt i utformingen.

Fotografiene er lånt inn av Norsk Folkemuseum og Preus Museum. Den unge damen på forsiden er Emilie Berg Harstad, som selv er elev på videregående skole i Vestfold.

Fire kvinners rolle

Arbeidet for allmenn stemmerett for kvinner pågikk over mange år og var en sak mange engasjerte seg i, både for og mot. Stemmerettskomiteen har løftet fram fire kvinner spesielt for deres rolle i denne saken. De fire kvinnene som er valgt ut er Camilla Collett (1813-1895), Fredrikke Marie Qvam (1843-1938), Gina Krog (1847-1916) og Fernanda Nissen (1862-1920).

Les mer om "de fire store" kvinnesakspionerene her. 

Plakatutstilling med seks plakater om temaet kvinner og stemmerett. Utstillingen er utarbeidet av Vestfoldarkivet i anledning stemmerettsjubileet 2013.

Se mer om markeringer i Vestfold på Stemmerettsjublieets offisielle nettside; stemmerettsjubileet.no