Partnerskapskonferansen 2014 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 13. nov. 2013
  • 23. des. 2013
  • Planlegging

Partnerskapskonferansen 2014

Arbeid for bedre levekår i Vestfold

Viktige representanter for organisasjonsliv, folkevalgte, offentlige og privat sektor samles til dialog om hvordan arbeidskraften i Vestfold kan benyttes på en enda bedre måte, også i fremtiden.

Høy deltakelse i arbeidslivet er viktig for verdiskapingen, skatteinntektene og samfunnets muligheter til å kunne tilby gode velferdstjenester. Næringslivet trenger derfor arbeidskraft, og arbeidstakerne trenger jobber i et næringsliv med muligheter. Deltakelse i arbeidslivet er viktig for den enkeltes levekår.

Partnerskapskonferansen for 2014 sitt tema er derfor: Arbeid for bedre levekår.

Verdiskaping Vestfold arrangerer Partnerskapskonferansen, 9. – 10. januar 2014. Målet er at deltakerne skal få inspirasjon til å komme frem til gode løsninger gjennom dialog med hverandre og gjennom en rekke spennende foredrag. Foredragene gir viktige perspektiver på hvordan verdier og velferd skapes i samfunnet, hvordan arbeidslivspolitikken i EU påvirker rammebetingelser i Norge, arbeidslivets betydning for folkehelsa, ungdoms framtidsutsikter og den enkeltes levekårsutvikling.

Deltakerne på konferansen skal få jobbe med problemstillinger innenfor følgende tema:
-    Regional og lokal næringspolitikk
-    Arbeidsmarkedet i Vestfold – muligheter og utfordringer
-    Overgang fra utdanning til arbeidsliv
-    Svart økonomi og sosial dumping

Aktørene som samles skal sammen jobbe med hvordan vi i fellesskap kan løse utfordringer, innenfor det regionale handlingsrommet aktørene rår over. Resultatene og arbeidet fra konferansen legges fram for beslutning i folkevalgte organer og i de styrende organer til partnerne i Verdiskaping Vestfold.

Deltakelsen er begrenset til et bestemt antall for hver av de inviterte aktørene. Informasjon om dette finner du i linken for påmelding.
Påmelding innen 2. desember.

Meld deg på konferansen her

Les programmet her

Les mer om partnerskapet verdiskaping Vestfold


For spørsmål kontakt Elin Anne Gunleiksrud, elinanneg(at)vfk.no Tlf. 33 4 41 77