Mulighetsstudie offentliggjøres - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 10. jan. 2014
  • 24. sep. 2014
  • Samferdsel

Finansiering av aktuelle tiltak i Bypakke Tønsberg.

Vestfold fylkeskommune offentliggjør i dag en mulighetsstudie om finansiering av aktuelle tiltak i Bypakke Tønsberg.

Anbefalte ringvegsystem

I november 2013 ble konseptvalgutredningen for transportsystemet i Tønsbergregionen (Bypakke Tønsberg) med anbefalinger fra Statens vegvesen lagt frem. Vegvesenets anbefaling er at det bygges et ringvegsystem tett på Tønsberg sentrum. Ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy, fortrinnsvis som en bruforbindelse mellom Kaldnes og Korten er et vesentlig element i det anbefalte konseptet.

Finansiering av Bypakka

I mulighetsstudien som legges frem i dag presenteres et opplegg for finansiering av det anbefalte konseptet i Bypakke Tønsberg, hovedsakelig basert på bompengeinnkreving. Mulighetsstudien beskriver en ny bompengeordning basert på dagens bomstasjoner, en videreføring av disse, samt en bomstasjon på ny fastlandsforbindelse til Nøtterøy.

Bompengeutredning

Hensikten med mulighetsstudien er å danne grunnlag for prinsipiell tilslutning fra berørte kommuner og Vestfold fylkeskommune til at det arbeides videre med en bompengeutredning for Bypakke Tønsberg.

Det er Rambøll AS som på oppdrag fra Statens vegvesen Region sør har utarbeidet mulighetsanalysen.