Satser på psykisk helse - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 19. des. 2014
  • 05. mai. 2015

Satser på psykisk helse

Utviklingsprosjekt på videregående skoler

I 2013 bevilget Fylkeskommunen midler til arbeidet med psykisk helse i den videregående skolen. Det ble iverksatt et treårig prosjektarbeid i regi av den fylkeskommunale PP-tjenesten, og skolene Greveskogen, Sandefjord, Horten og Færder ble plukket ut til å være prosjektskoler.

Bedre tilbud

I prosjektperioden gir PP-tjenesten et lavterskeltilbud til enkeltelever og mindre grupper av elever på utvalgte videregående skole. PP-tjenestens kompetanse og kjennskap til videregående skoler er et godt grunnlag for å gi et tilbud gjennom allerede eksisterende strukturer.

-    I prosjektperioden har PP-tjenesten tilegnet seg ny og oppdatert kompetanse innenfor fagfeltet ungdoms psykisk helse og avbruddsproblematikk. Hele PP-tjenesten jobber med temaet, noe som betyr at alle elever i videregående opplæring i fylkeskommunen får et bedre tilbud knyttet til psykisk helse, forklarer Terje Svensson, konstituert virksomhetsleder for Kompetansesenter for læringsutvikling.

Hindre frafall

Forskning viser at utfordringer knyttet til psykisk helse er den største enkeltårsaken til frafall i videregående utdanning. PP-tjenesten ønsker å bidra til at sårbare elever når sine opplæringsmål, blant annet ved å tilby SMART grupper i samarbeid med skolene.

-    Elever som strever med fremføringer, er mye triste, eller usikre i sosiale sammenhenger kan gå på dette kurset, forteller prosjektleder Jeanette Flack Johansen, spesialist i klinisk pedagogikk og jobber i PP-tjenesten i Vestfold fylkeskommune.

Opplegget bygger på kognitiv adferdsterapi som skal få deltakerne til å lytte til mer hjelpsomme tanker. Elevene lærer strategier for å mestre angst, depresjon og å hevde seg selv.

Snakker om det

I løpet av 2014 har 225 ungdommer ved alle fylkets videregående skoler mottatt et samtaletilbud som hjelp til strev knyttet til psykisk helse og høyt fravær på skolen. Det er etablert 6 SMART-grupper der 38 ungdommer har lært hensiktsmessige strategier for å mestre angst og depresjon, og å hevde seg selv. I tillegg har PPT sammen med skolene hatt mestringsgrupper, jentegrupper og guttegrupper.

PPT har valgt å satse på målrettet systemarbeid med fokus på læringsmiljø, og å styrke gruppe og samtaletilbudet ved skolene. På sikt ønskes det å opparbeide en praksis for dette på alle skolene i Fylkeskommunen.