Skal sikre skolerettigheter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 19. des. 2014
  • 05. mai. 2015

Skal sikre skolerettigheter

For barn og unge i barnevernsinstitusjoner

Fylkeskommunene Vestfold, Aust-Agder, Buskerud, Telemark og Vest-Agder har sammen med Bufetat region Sør inngått en avtale som skal sikre opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

Samordne offentlig innsats

Målet med samarbeidsavtalen er å samordne innsatsen fra det offentlige. De fem fylkeskommunene har forskjellig organisering, og følger opp skoletilbudet ulikt. Avtalen skal sikre at barn og unge i barnevernsinstitusjoner får et tilpasset og egnet tilbud.

Skolemyndigheter og barnevernsmyndigheter har et felles ansvar for at alle får det opplæringstilbudet de har krav på.

Forpliktelser for begge parter

En tverrfaglig arbeidsgruppe har jobbet frem rapporten «Retningslinjer for samarbeid. Opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner». Rapporten inneholder oversikt over ansvar og oppgaver med klare frister. Retningslinjene er forpliktende.

-Vestfold fylkeskommune skal jobbe for et best mulig skoletilbud for alle elever. Elevgruppen som berøres av denne avtalen fortjener at skole og barnevern har et godt samarbeid med deres utvikling i fokus. Vi skal ta hånd om opplæringen for disse på en god måte, sier Kjell Håkon Andersen assisterende utdanningsdirektør i Vestfold fylkeskommune.

Høye ambisjoner

Fylkeskommunene og Bufetat har høye ambisjoner om arbeidet med opplæring for barn og unge i barnevernsinstitusjoner.

- Manglende forventninger til barns skoleprestasjoner påvirker skoleløpet negativt. Vi må ikke bare ha høye forventninger på barns vegne. Vi må også ha det på våre egne, sier Andersen.

Å mestre skole og utdanning har stor betydning for å lykkes i voksenlivet. 4 av 10 barn med tiltak fra barnevernet gjennomfører videregående skole.