Søker seg til UNESCOs verdensarvliste - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 31. jan. 2014
  • 24. sep. 2014
  • Kulturarv

Søker seg til UNESCOs verdensarvliste

«Skipshaugene i Vestfold»

Etter flere års arbeid er vikingsøknaden ferdig og overlevert til UNESCOs verdensarvsenter. Vestfold er et skritt nærmere en plass på UNESCOs verdensarvliste.

På pressekonferansen som ble avholdt på Havna Hotell på Tjøme onsdag mottok fylkesordføreren en kopi av søknaden sammen med ordførerne Børre Jacobsen (Horten), Bjørn Ole Gleditsch (Sandefjord) og Petter Berg (Tønsberg).

-En verdensarvstatus er et kvalitetssymbol som kan brukes til å videreutvikle vikingfylket Vestfold. Med en plass på UNESCOs verdensarvliste kan Vestfold få økt internasjonal interesse blant besøkende. Dette kan også bidra til økt forskning på skipshaugenes historie, sa fylkesordfører Per-Eivind Johansen.

«Skipshaugene i Vestfold».

Søknaden «Vikingtidens steder i Nord-Europe er en serie steder som sammen forteller om vikingtida i overgangen fra høvdingdømmer til tidlig kristne stater. Vestfold bidrar med Borre, Gokstad og Osberg som sammen utgjør «Skipshaugene i Vestfold».

Samarbeid

Nominasjonen er et samarbeid mellom Island, Norge, Danmark, Latvia og Tyskland. Søknaden består også av Kvernsteinsbruddene i Hyllestad, vikingbyen Hedeby (Tyskland), forsvarsverkene Danevirke (Tyskland) og Trelleborgfortene (Danmark), maktsenteret Jelling (Danmark), tingstedet Þingvellir (Island) og graver og bosetningsspor etter vikinger i Grobiņa (Latvia). 

På befaring til Norge

UNESCO foretar en teknisk sjekk før søknaden sendes til ICOMOS som er fagorganet som evaluerer søknaden. ICOMOS kommer deretter på befaring til Norge i løpet av sommeren. En endelig evaluering vil foreligge våren 2015. Sommeren 2015 behandles søknaden av verdensarvkomiteen. Komiteen fatter så en endelig beslutning om hvorvidt Vikingtidens steder skrives inn på verdensarvlisten.

Det vil være en markering på Midgard lørdag 1. februar kl. 14.00. Ordføreren i Horten og direktøren for Vestfoldmuseene vil markerer at søknaden om Verdensarvstedene i Vestfold er sendt til UNESCO. Velkommen!