Trafikksikkerhetsprisen 2014 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 11. des. 2014
  • 05. mai. 2015
  • Samferdsel

Trafikksikkerhetsprisen 2014

Foreslå kandidater innen 12. januar 2015

Kjenner du noen som har bidratt til tryggere ferdsel på Vestfolds veger i 2014? Forslag til kandidater kan sendes inn innen 12. januar 2015.

En ekstra innsats

Hvert år tildeles trafikksikkerhetsprisen enkeltpersoner, kommuner eller en frivillig organisasjon som har gjort en ekstra innsats for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø. Prisen er på 5 000 kroner i tillegg til et lokalt kunstverk. Hensikt er å inspirere og motivere til innsats for trafikksikkerhet.

Både enkeltpersoner og grupper

 - Vi ønsker å få frem de gode prosjektene enten det er bidrag fra enkeltpersoner eller grupper som har bidratt til økt trafikksikkerhet. Målet er å bevisstgjøre viktigheten av trafikksikkerhet. Dette bidrar både til å bedre det forebyggende folkehelsearbeidet og til å få redusert antall trafikkulykker, sier Kåre Pettersen, leder i Vestfold fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU).

Engasjement for gang-og sykkelveg i Hof

Prisen for 2013 ble tildelt Egil Amundsen og Gunnar Hegg for sitt engasjement gjennom mange år for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 32 i Hof.

Om Trafikksikkerhetsprisen

Trafikksikkerhetsprisen utdeles av FTU. Utvalget består av representanter fra politiet, Vestfold fylkeskommune, Trygg Trafikk og Statens vegvesen.  Vegtrafikkloven gir fylkeskommunen ansvaret med å tilrå og samordne tiltak som kan fremme trafikksikkerheten.

Frist for å sende inn forslag til kandidater er 12. januar 2015:

E-post til Wenche Linnom i Statens Vegvesen
 
Eller post til:

FTU-sekretariatet i Vestfold
Statens vegvesen                                                                                                                                                                                                                           
Vegavdeling Vestfold
Postboks 2004
3103 TØNSBERG

Her kan du se liste over prisvinnere siden 1993, (pdf)

Statutter for trafikksikkerhetsprisen (pdf)