Bachelor i yrkesfag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

 • 22. des. 2015
 • 21. sep. 2016
 • Utdanning

Bachelor i yrkesfag

Nå kan du snart ta bachelor etter fagskoleutdanningen.

Flere fylkeskommuner går nå sammen for å få i gang et tilbud på bachelornivå etter endt fagskole. Pilotprosjektet gjelder ledelse på byggeplass, noe entreprenørbransjen ønsker. Nå søker fylkeskommunene NOKUT om godkjenning av et slikt tilbud.

Stiftet eget selskap

Fagskolene på Østlandet har sammen stiftet et eget selskap som skal jobbe for en større fagskoleenhet. Fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold har stiftet selskapet, som skal utvikle en større, robust og utviklingskraftig fagskoleenhet på Østlandet.

Selskapet skal styrke både samarbeidet og utdanningen, og har satt seg flere mål:

 • I samarbeid med lokalt næringsliv utvikle yrkesrettede utdanningstilbud på fagskolenivå.
 • Forsterke den regionale næringsutviklingsrollen i samsvar med regionale strategiske næringsplaner.
 • Ved økt samarbeid bidra til økt kvalitet på utdanningene.
 • Skape en robust fagskole som kan oppnå akkreditering hos godkjenningsmyndigheten NOKUT. En akkreditering gir styret større fullmakter til å opprette og nedlegge utdanninger, uten at det må søkes NOKUT om godkjenning hver gang. Dette gir en raskere godkjenningsprosess, hvilket er etterlyst fra arbeidslivet.
 • En fremtidig høyere yrkesutdanning i Norge skal i tillegg til fagskolesektoren også omfatte yrkesbachelor-utdanninger og bør etableres som en integrert del av en større fagskoleenhet på Østlandet.

 

Fagskolestyrene er i tillegg i gang med å drøfte organiseringen av de fylkeskommunale fagskolene på Østlandet.

Du kan lese mer her: Østlandssamarbeidet.