Partnerskapskonferansen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 16. jan. 2015
  • 30. sep. 2015
  • Næring,Miljø og klima,Planlegging

Kunnskap, inspirasjon og innspill

Partnerskapskonferansen 2015

130 deltagere fra næringsliv, organisasjoner, politikk og offentlig forvaltning deltok på årets partnerskapskonferanse. Temaet Grønn verdiskaping med mange ulike foredrag skapte engasjement og ettertanke hos deltakerne. Konferansens tema fanget både det globale og det lokale perspektivet.

Drives av kapital

Lars Andreas Lunde, statssekretær i klima- og miljødepartementet var først i rekken av foredragsholderne. Han snakket om muligheter, ambisjoner og utfordringer i grønn konkurransekraft.

-Klima og miljøteknologi pluss grønn verdiskaping er sant. Det er ikke motsetning mellom økonomisk vekst og grønn verdiskaping. Heller tvert imot. Kapital er driveren i det grønne skifte. Klarer vi ikke å løse klimautfordringene klarer vi heller ikke økonomisk utvikling, så Lunde.  

Raske skifter i markedet

Ida Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge avsluttet første konferansedag med tanker om raske skifter i markedet.  

-Det er liten hensikt å levere en vare ingen vil ha påpeker han. For å møte kommende krav til reduserte klimautslipp og miljøutfordringer, må vi forvente at skifte i markedet kommer mye raskere enn tidligere. Han nevner som eksempel Tesla som på et år ble Norges mest solgte bil.

Kommunalt og regionalt perspektiv

Fylkesrådmann Egil Johansen (bilde) åpnet dag to av konferansen. Han fokuserte på fylkeskommunens rolle som regional tilrettelegger av klimavennlig aktivitet.

- Vi jobber med utvikling av grønn verdiskaping gjennom regionale planer. En av disse, regional plan for klima og energi skal bidra til en klimapolitikk som minst oppfyller fylkets andel av de nasjonale klimamålene, og skal bidra til å gjøre Vestfold til et foregangsfylke for miljøvennlig energibruk, sier han.

Det kommunale perspektivet ble presentert av Gro Herheim, rådmann i Svelvik kommune.(bilde)

- Det grønne skifte er summen av alle lokale beslutninger. Vi må bygge enda sterkere regionale partnerskap i Vestfold. Vi må bygge et sterk byråkratisk fagdemokrati og kreve mye av det. Vi må også holde høyere fart. Planlegging og politikk er kontinuerlig i prosesser, sier hun.

Verdiskapende byutvikling

Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo kommune snakket om verdiskapende byutvikling i Oslo.

-Byregioner har en unik sjanse til å gjennomføre det grønne. Oslo har både ambisjoner og mål om å være en by som folk og næringslivet trives i, og som gir grobunn for utvikling og lønnsomhet.  Grønne valg må bli lønnsomme. Jeg har tro på fremtiden og tror den vil bli spennende, sa byrådslederen.  

Forplikte næringslivet

Målet med konferansen var engasjere og inspirere til grønn verdiskaping gjennom dialog. Et av diskusjonspunktene var: «Hva kan offentlig myndigheter bidra med for å understøtte grønn verdiskaping». Fra salen hadde Britt Røed Lohne daglig leder i Wegger og Kvalsvik AS følgende perspektiver.

-Det er viktig å bruke de ordningene som vi har i dag. For eksempel er Miljøfyrtårn et lavterskeltilbud alle kan klare. Bedriftene må forplikte seg uten for mye rapporteringer, sa hun.

Per Koch spesialrådgiver i Innovasjon Norge (bilde) avsluttet konferansen med et innovativt perspektiv på tema grønn verdiskaping. Han mente at Regjeringen må skape et nytt apparat for et nytt grønt næringsliv. 

Vinnerregion

Fylkesordfører Per- Eivind Johansen (bilde) var svært fornøyd med konferansen. Han er leder i Verdiskaping Vestfold som arrangerer konferansen på vegne av Partnerskapet i Vestfold.

-Konferansen har bidratt i stor grad til å bevisstgjøre nødvendigheten av grønn verdiskaping. Nå må vi alle ta tak i dette og sørge for at Vestfold blir en vinnerregion, sier Johansen.

Resultatene og arbeidet fra konferansen legges fram for beslutning i folkevalgte organer, og i de styrende organer til partnerne i Verdiskaping Vestfold.

Last ned alle presentasjonene fra Partnerskapskonferansen her