Skolevalgene 2015 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com
Elevrådslederne sjekker stemmesedlene for skolevalgene.
  • 26. aug. 2015
  • 07. sep. 2015
  • Politikk

Skolevalgene 2015

Her er oversikt over skolevalgene.

I forkant av årets kommune- og fylkestingsvalg arrangeres skolevalgene. De første skolevalgene skjer allerede mandag 31. august på Sande og Holmestrand videregående skoler.

Skolevalg er en form for prøvevalg, og holdes ved de fleste videregående skolene i forbindelse med valg.  

Første møte

- Skolevalgene er veldig viktig for det er vårt første møte med politikken, sier elevrådsleder ved Greveskogen skole Sabrina Alves Silva. Hun legger til at det er lite kunnskap og engasjement om politikk blant ungdom, og at skolevalg kan bidra til å få gode holdninger til valg og politikk.

- Ofte vet ikke ungdom hva de faktisk stemmer på, de stemmer kanskje bare det samme som foreldrene. Mange tenker nok på politikk som noe komplisert, sier Silva.

Skolevalg er ment å gi praktisk erfaring med valgdeltakelse. Tanken er å vekke politisk engasjement og interesse blant unge. I forkant av skolevalgene arrangeres debatt og valgtorg.  

Gode debatter

- Det er bra at vi får en litt mindre seriøs start, og dermed har øvd oss litt til det ordentlige valget, sier elevrådsrepresentant ved Sandefjord videregående skole, Marielle Baumann Damgård. Hun håper også at skoledebattene inneholder gode politiske diskusjoner, og ikke bare henger seg opp i små saker.

– Altfor mange unge stemmer utfra små, ubetydelige saker. Mange stemmer på det partiet som vil fjerne nynorsk eller lekser. Jeg håper debattene klarer å få fram de ulike partienes politikk, sier Damgård.

Valgresultatetene publiseres, og kan gi en pekepinn mot trender og endelig resultat ved selve stortingsvalget. Utdanningsdirektoratet har overordnet ansvar for de norske skolevalgene. Du kan lese mer på samfunnsveven.no.                        .

Oversikt debatt/valgtorg og skolevalg 2015

31. august Sande Holmestrand
1. september Nøtterøy Steinerskolen
2. september Sandefjord  
 3. september
Greveskogen  Wang Toppidrett
 4. september
Færder (Valgtorg 3.9)
 
 7. september
Melsom og SMI
 Re og Horten
 8. september
Thor Heyerdahl