Åpning av dobbeltspor og jernbanestasjon - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 16. des. 2016
  • 31. jan. 2017

Åpning av dobbeltspor og jernbanestasjon

Holm-Nykirke og Holmestrand stasjon

Lørdag 17. desember var det offisiell åpning av nytt dobbeltspor Holm - Nykirke og ny jernbanestasjon i Holmestrand. Erna Solberg satt i førerhuset da toget suste inn på stasjonen.

Nye Holmestrand stasjon ligger inne i en stor fjellhall. Hallen har fire spor og to plattformer. Den er ca 870 meter lang, 30 meter bred og fra toppen av skinnene til innvendig tak er det ca 12 meter.

Fylkesordfører Rune Hogsnes mottok statsministeren da hun gikk av toget sammen med ordfører i Holmestrand kommune, Alf Johan Svele og prosjektsjef i Jernbaneverket Knut Edmund Knutsen.

Statsministen åpnet så jernbanestasjonen ved å holde tale for alle oppmøte på utsiden av stasjonen. Åpningen fortsatt med underholdning fra Swinglett, Emmy, Christer Torjussen og Plumbo.

- Dette er et samfunnsnyttig prosjekt for veldig mange mennesker som reiser fra og til og gjennom Vestfold. Det blir nå flere avganger, større sikkerhet, raskere og mer presist, sa Erna Solberg.

Det var allerede 28. november at det første rutetoget kjørte inn på det nye dobbeltsporet og på nye Holmestrand stasjon. En ny, viktig brikke i InterCity-utbyggingen kom da på plass.

- Med åpningen av strekningen Holm - Nykirke forsvinner den mest svingende og hastighetsbegrensede strekningen på Vestfoldbanen. Reisetiden gjennom Vestfold reduseres, og med dobbeltspor vil ikke eventuelle forsinkelser forplante seg videre slik vi har opplevd inntil nå. Holmestrands nye stasjon legger også til rette for at fjerntog i en framtidig  sørvestbane mellom Oslo og Stavanger, kan kjøre forbi regionale tog. Dette kan skje med en hastighet opptil 250 km/t. i en stasjon som er unik og vekker internasjonal oppmerksomhet, sier leder for hovedutvalget for samferdsel og areal, Hans Hilding Hønsvall.

Fjellheis

Fra fjellet over stasjonen vil det være en fjellheis som frakter befolkningen fra toppen av Holmestrandfjellet og ned i stasjonshallen, 70 meter under. Heisturen vil vare i 30 sekunder og vil ha to heissjakter. Nærmere 90 % av Holmestrands befolkning bor oppe på fjellet.

Fjellheisen er et spleiselag mellom Holmestrand kommune, Jernbaneverket og Vestfold fylkeskommune. Holmestrand kommune er eier av fjellheisen og den skal stå ferdig januar 2017.