Deler ut 1 million til idretten - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 30. jun. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Idrett og friluftsliv

Deler ut 1 million til idretten

Nytt fond for idrettsarrangementer- og anlegg

I desember vedtok fylkestinget å opprette et fond på 1 million kroner til idrettsanlegg- og arrangementer med regional betydning. 6. juni ble retningslinjene vedtatt. Fristen for kommuner, idrettslag og organisasjoner som ønsker å søke er 15. september 2016.

- Vestfold fylkeskommune ønsker med denne årlige tilskuddsordningen å legge til rette for en aktiv og attraktiv region, til glede og nytte for Vestfolds befolkning, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

Idrettsfylke

Fondet er et resultat av erfaringer med planlegging av idrettsanlegg og arrangementer i Vestfold, og i tråd med fylkets "Strategisk kultur- og idrettsplan 2015-2018". Idrettsarrangementer- og anlegg med regional betydning er viktig for å bygge Vestfold som idrettsfylke.

- Vi ønsker å bidra til at det blir arrangert flere nye og større idrettsarrangementer i Vestfold, og til etablering av nye idrettsanlegg som kan understøtte disse arrangementene og idrettsaktivitet for alle, sier Ellen Eriksen, leder for hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse.

Det er et mål at tilskuddsordningen skal bidra til forutsigbarhet i planleggingsfasen for aktørene, og til likebehandling av de ulike prosjektene.

Håper på mange søknader

I henhold til retningslinjene kan det søkes midler til forprosjekt til utbyggingsplan av nye idrettsanlegg, og om tilskudd til utgifter som er knyttet til planlegging, prosjektering og gjennomføring av idrettsarrangement med regional betydning. Søknadsfristen er 15. september, men det har allerede blitt gjort tre tildelinger.

- Da retningslinjene ble vedtatt hadde vi allerede liggende tre arrangementssøknader som oppfylte kriteriene, som alle går av stabelen før søknadsfristen. Triathlonløpet Challenge Tønsberg og Europamesterskapet i Golf Senior har fått tildelt 100 000 kroner hver. Tønsberg Båtrace har fått tildelt 200 000 kroner. Nå håper vi på flere gode søknader, sier kulturdirektør Arild Moen.

Retningslinjer og informasjon

Retningslinjer for søknad om fylkeskommunale midler til idrettsanlegg (PDF)

Retningslinjer for fylkeskommunale midler til idrettsarrangement (PDF)

Kontaktperson for ordningen er Rasmus Holst Mjaugeto, e-post rasmusa@vfk.no