Etablering av datasentre i Vestfold - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 03. mar. 2016
  • 24. mar. 2017
  • Næring

Etablering av datasentre i Vestfold

Lokaliseringsforslag offentliggjort

Verdiskapningsinitiativet inviterte tidligere  i mars regionale, nasjonale og internasjonale aktører til informasjonsmøte om etablering av datasentre i Vestfold.

- Det er veldig flott å se så mange sentrale aktører samlet på ett sted. Jeg håper og tror at denne dagen bidrar til økt kunnskap om etablering av datasentre, slik at vi sammen kan jobbe for å tiltrekke oss denne næringsvirksomheten til Vestfold, sa initiativtaker og leder for Verdiskapningsinitiativet Olav Falk Pedersen.

Målet med gårsdagens samling var å gi virksomheter i Vestfold innsikt i hvilke muligheter etablering av denne type næring kan gi.

Mulige lokaliseringer

Verdiskapningsinitiativet har siden høsten 2015 jobbet med å legge til rette for at Vestfold skal være et attraktivt fylke for etablering av datasentre. Det har vært en god dialog mellom næringsliv, tomteeiere og kommuner for å identifisere mulige lokasjoner som kan tilbys markedet.

Fire av de mulige lokasjonene ble offentliggjort på gårsdagens samling: Ødegården i Tønsberg, Stokkemyra i Stokke, Fokserød i Sandefjord og Ringdalskogen i Larvik.

Spesifikke krav

Invest in Norway jobber med internasjonale virksomheter som er på utkikk etter gode lokasjoner for etablering av datasentre. Dag Brekke, spesialrådgiver i Invest in Norway, var invitert på gårsdagens samling for å forklare nærmere hvilke forventninger denne type virksomheter vil ha til Vestfold som vertsfylke. 

- Det dreier seg ofte om aktører som av konkurransehensyn ikke vil si hvem de er og som har veldig spesifikke krav i forhold til blant fiberinfrastruktur, strømtilgang og kvalitet på tomter. Dette er med på å gjøre planleggingen krevende for kommuner og tomteeiere, forklarte Brekke.

Etablering av slik næring i Vestfold vil bety mange nye arbeidsplasser og et stort og spennende marked for eksisterende og nye virksomheter.

Hjerte og hjerne

Verdiskapningsinitiativet

Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold. Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune som har som mål å øke verdiskapningen i Vestfold

Datasentre er hjerte og hjerne i den digitale tidsalders viktigste infrastruktur, og en næring i vekst både i Norge og internasjonalt. Flere aktører ser på Norge som potensiell vertsland særlig på grunn av tilgang på stabil, grønn og billig kraft.

Verdiskapningsinitiativet vil fortsatt arbeide med å fremme Vestfold som en god lokasjon i samarbeid med lokale og nasjonale aktører.

Les mer: Legger til rette for datasentre

Presentasjoner:

2016 03 02 Statkraft (PDF)

2016 03 02 Skagerak nett (PDF)

2016 03 02 Invest in Norway (PDF)

2016 03 02 Huawei Corporate and Datasenter (PDF)

2016 03 02 Datasenter i Vestfold (PDF)

Mulige lokasjoner:

Ødegården i Tønsberg:

Kart

 

Stokkemyra i Stokke

kart

Fokserød i Sandefjord:

kart

Ringdalskogen i Larvik:

kart