Fylkestinget går for BTV - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 15. des. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Politikk

Fylkestinget går for BTV

Ble klart etter dagens møte

Et enstemmig fylkesting vedtok i dag å anbefale at Buskerud, Telemark og Vestfold slår seg sammen til én folkevalgt region, og at det gjennomføres nye forhandlinger mellom de tre fylkeskommunene.

- Jeg er glad for at fylkestinget var så krystallklare i sin mening og at det var et enstemmig vedtak. Vi er fullt klar over at det kan være utfordringer med å få til regionen BTV, men jobben vår er å si hva vi mener er en riktig region og for fylkestinget er det en sammenslåing av Buskerud, Telemark og Vestfold, sa fylkesordfører Rune Hogsnes

Saken blir nå sendt over til departementet for behandling, før Stortinget tar den endelige beslutningen om regionreformen.

Buskerud vil til Viken

Fylkestinget i Telemark innstilte også på BTV i sitt møte den 9. desember.
Buskerud sa på sin side ja til den framforhandlede Viken-avtalen i sitt møte 14. desember, men fylkestingene i både Akershus og Østfold har sagt nei til dette forslaget om region Viken.

Stortinget avgjør

Det er Stortinget som endelig avgjør fylkesinndelingen i Norge. Fylkeskommunene skal anbefale overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvilke fylker de ønsker å slå seg sammen med. Regjeringa planlegger å fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny region-struktur våren 2017.

Det er først etter Stortingets beslutning om ny fylkesinndeling forsommeren 2017 at selve arbeidet med sammenslåingen kommer i gang for alvor. En eventuell ny, sammenslått region vil først tre formelt i funksjon fra og med 2020.

Vedtaket i sin helhet:

1.    Vestfold fylkeskommune ønsker at Buskerud, Telemark og Vestfold slår seg sammen til en folkevalgt region. Enstemmig vedtatt.
2.    Når Stortinget vedtar Buskerud, Telemark og Vestfold som én folkevalgt region, forutsetter Vestfold fylkeskommune at det gjennomføres nye forhandlinger mellom de tre fylkeskommunene. Enstemmig vedtatt.