I hvilken retning går Vestfold? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 07. sep. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Politikk

I hvilken retning går Vestfold?

Regionforhandlinger denne uka

Onsdag 7. september møtes Vestfold og Telemark fylkeskommuner til regionforhandlinger på fylkeshuset i Tønsberg. Vestfold skal også delta på en felles fylkestingssamling med Akershus, Buskerud og Østfold 8. – 9. september.

Dette er viktige samlinger med nabofylkene våre før fylkestinget i Vestfold skal ta et retningsvalg på hvem man ønsker videre forhandlinger med, i sitt møte 15. september.

5. april i år ble stortingsmeldingen om regionreform lagt frem. Regjeringen mener en halvering av antall fylkeskommuner vil legge til rette for en mer effektiv samhandling mellom region og stat. Målet med reformen er et mer funksjonelt regionalt nivå som kan ta et større ansvar for samfunnsutviklingen i regionen.

Det er satt en frist til 1. desember for tilbakemelding til departementet om hvilke fylker man foretrekker å slå seg sammen med.  En eventuell ny, sammenslått region vil først tre formelt i funksjon fra og med 2020.

 

Mer om regionreformen:

Ikke BTV-region

Drøftet fylkessammenslåing

Vil ha 10 regioner 

Utreder nabosamarbeid

 

KOMMUNE- OG REGIONREFORMEN

Kommunene skal fatte vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016.

Fylkes­kommunene oppfordres til å fatte vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016.

Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing, og vil gi kompensasjon for nødvendige engangskostnader som følge av sammenslåing.

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017.

Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.