Ikke BTV region - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 10. jun. 2016
  • 31. jan. 2017

Ikke BTV region

Det ble klart på felles møte for fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold og Buskerud

I felles møte for fylkesutvalgene i Telemark, Vestfold og Buskerud på Kongsberg i går ble det klart at Buskerud primært ønsker dialog om felles region med Vestfold, Østfold og Akershus.

-Vi vil i tiden framover ha dialog i flere retninger for å finne fram til gode regionløsninger til tross for BTV nå er uaktuell. Vi er i  god dialog med Buskerud og med Telemark hver for seg. Videre vil vi  ha kontakt mot konstellasjonen Buskerud, Akershus og Østfold, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.

(På bildet ses fra venstre fylkesordførerne Rune hogsnes, Vestfold, Roger Ryberg, Buskerud og Sven Tore Løkslid, Telemark.)

Regionreformen og mulig samarbeid stod på agendaen da fylkesutvalgene møttes. Møtet tok utgangspunkt i en rapport om BTV - Buskerud, Telemark og Vestfold – som er utarbeidet av Oxford Research. Rapporten har blant annet sett på muligheter,  utfordringer og konsekvenser ved en mulig sammenslåing av de tre fylkeskommunene.

Fylkesordfører Rune Hogsnes ba om tydelige signaler fra de tre fylkene om ønsket vei videre.

Fylkesordfører i Buskerud ønsker å fortsette en god dialog med Vestfold om en mulig felles region.

- Det betyr at vi ikke ser det som naturlig å ha med Telemark videre i denne prosessen. Samtidig har vi samtaler med Akershus og Østfold, og vil ha et felles fylkesutvalg med de to fylkene i slutten av neste uke, sa Roger Ryberg, fylkesordfører i Buskerud.
 
- Jeg beklager at vi må forlate tanken om en region med Telemark, Vestfold og Buskerud. Dette har vært vår prioriterte satsing. Jeg har forståelse for at Buskerud orienterer seg mot Akershus og Østfold som er naturlig arbeidsmarkedsregion, sier Rune Hogsnes, fylkesordfører i Vestfold.

Fylkestinget vil i sitt møte i september gjøre et foreløpig retningsvalg for videre arbeid. Departementets frist for en tilbakemelding er 1. desember.

KOMMUNE- OG REGIONREFORMEN

Kommunene skal fatte vedtak om sammenslåing innen 1. juli 2016.

Fylkes­kommunene oppfordres til å fatte vedtak om sammenslåing innen 1. desember 2016.

Departementet vil gi støtte til fylkeskommuner som gjør forpliktende vedtak om å utrede sammenslåing, og vil gi kompensasjon for nødvendige engangskostnader som følge av sammenslåing.

Regjeringen tar sikte på å legge frem forslag til ny kommunestruktur og regionstruktur for Stortinget våren 2017.

Sammen­slåinger som blir vedtatt av Stortinget, vil som hovedregel tre i kraft 1. januar 2020.