Innspill til høringsforslag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 09. des. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Samferdsel

Innspill til høringsforslag

Handlingsprogram for fylkesveger

Høringsmøte for handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 ble avholdt den 2. desember 2016 på Fylkeshuset.

Politisk behandling i mars 2017

27 personer fra forskjellige deler av Vestfoldsamfunnet møtte opp, og fikk informasjon om høringsforslaget samt muligheten til å drøfte og gi innspill til handlingsprogrammet. Innspillene vil bli tatt med videre i arbeidet med å lage et revidert forslag til handlingsprogrammet og en oppsummering fra møtet samt formelle høringsuttalelser (frist 20. desember) vil bli lagt ved saken som behandles politisk i mars 2017.

Muligheter i budsjettprosessen

Hans Hilding Hønsvall, leder for hovedutvalget for samferdsel og areal, åpnet høringsmøtet. Han ga perspektiver i forhold til fylkeskommunens prioriteringer i inneværende handlingsprogram for fylkesveger i en større region samt muligheter som ligger i den pågående budsjettprosessen for mer midler til investering på fylkesveger. Deretter presenterte Linda Ehnmark, prosjektleder HP for fylkesveger 2018-2021, og Rune Sunnmark, seksjonsleder i Statens vegvesen, høringsforslag for handlingsprogram for fylkesveger. Presentasjonene kan leses her (PDF)

Kollektivtransport, myke trafikanter og næringsliv

Gruppediskusjoner fulgte der deltagerne ble delt inn i tre grupper som drøftet spørsmål knyttet til tre temaer - kollektivtransport, myke trafikanter og næringsliv. Deltagerne ga innspill på om behovene til disse trafikkgruppene var ivaretatt i høringsforslaget. Andre spørsmål til drøfting og innspill var:

- Er det noen strekninger/områder som utgjør flaskehalser i næringstransporten?

- Hva må gjøres av investeringer på fylkesveg for å få flere til å velge kollektivtransport?

- Hva må til av infrastrukturtiltak for å sikre myke trafikanter i en fremtid der syklende vil holde forskjellig hastighet og behovet øker for å separere gående og syklende?

Til sist ble gruppediskusjonene oppsummert i plenum og det ble åpnet for ytterligere kommentarer.