Jobber videre for sammenslåing - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 17. okt. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Politikk

Jobber videre for sammenslåing

Telemark og Vestfold i forhandlinger

Forrige uke møttes representanter fra Telemark og Vestfold fylkeskommuner for å forhandle om en eventuell fylkessammenslåing i forbindelse med regionreformen.

De to fylkeskommunene utreder mulighetene for å slå seg sammen til en ny region fra 1. januar2020, og foreslår at den nye regionene skal få navnet Skagerrak.

Intensjonsplan

Resultatet av forhandlingene forrige uke er en videre utvikling av en intensjonsplan for sammenslåing av de to fylkene

- Intensjonsplanen er et godt utgangspunkt for videre forhandlinger, og jeg ser frem til neste gang de to forhandlingsutvalgene skal møtes, sier fylkesordfører Rune Hogsnes.  

Intensjonsplanen foreslår at den sentrale politiske og administrativ ledelsen legges til Tønsberg, mens sams vegadministrasjon og videregående opplæring lokaliseres i Skien. Dette skal utredes nærmere.

Forslaget til intensjonsplanen skal til behandling i fylkestingene i både Telemark og Vestfold den 15. desember i år. 

Last ned intensjonsplanen her (PDF)

Vekst og næringsutvikling

Den nye regionen ønsker ta en aktiv rolle for å skape vekst i regionen ved å mobilisere og tilrettelegge for næringsutvikling.

Videre skal den nye regionen aktivt medvirke til en velfungerende infrastruktur med sikte på økt arbeidsmarkedsintegrasjon og arbeidsplassvekst. Regionen skal utvikle et bærekraftig utbyggingsmønster ved konsekvent samordning av infrastruktur, næringsutvikling og transportformer basert på internasjonale klimaavtaler.

Fortsatt formannskapsmodell

Den politisk styringsform skal ifølge intensjonsavtalen være formannskapsmodellen, og det legges opp til å videreføre 4 hovedutvalg. Det er foreslått at en ny region vil telle 61 representanter i fylkestinget/regiontinget

Den enkelte fylkeskommune drives på tilnærmet vanlig vis fram til 2020. Det opprettes en fellesnemnd bestående av representanter fra begge fylkesting som driver fusjonsprosessen fra eventuelt Stortinget godkjenner søknad om sammenslåing våren 2017 og frem til 2020. Fellesnemnda skal tilsette rådmann.

Neste forhandlingsmøte arrangeres den 25. oktober, og da skal intensjonsavtalen ytterligere konkretiseres.

Åpner for BTV

Fylkestingene i Vestfold og Telemark ønsker primært en region med Buskerud, Telemark og Vestfold. Intensjonsavtalen gjelder for Telemark og Vestfold, men nye forhandlinger vil bli gjennomført hvis Buskerud senere ønsker å danne en region bestående av de tre fylkene.