Legger til rette for datasentre - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Foto: Bård Gudim
 • Foto: Bård Gudim
 • 22. jan. 2016
 • 31. jan. 2017
 • Næring

Legger til rette for datasentre

Ønsker ny næring i Vestfold

Verdiskapningsinitiativet har siden høsten 2015 jobbet med å legge til rette for at Vestfold skal være et attraktivt fylke for etablering av datasentre.

- Vi ønsker å tiltrekke oss fremtidsrettet industri i Vestfold for å øke verdiskapningen. Grønne datasentre gir mulighet for grønn vekst i Vestfold med fornybar norsk energi som hovedinnsatsfaktor, forklarer prosjektleder i Verdiskapningsinitiativet Olav Falk-Pedersen  

Nye arbeidsplasser

Et datasenter er et anlegg som sørger for lagring av data samt administrasjon av servere, nettverk og annet datateknisk utstyr. Datasentre er hjerte og hjerne i den digitale tidsalders viktigste infrastruktur, og en næring i vekst både i Norge og internasjonalt.

Etablering av slik næring betyr mange nye arbeidsplasser og vil være et stort og spennende marked for eksisterende og nye virksomheter. Det jobbes nå for å posisjonere Vestfold som lokasjonstilbyder.

Attraktivt for utbyggere

Vår unike historie som utvikler og utbygger av kraftkrevende industri, kombinert med tilgang til stabil, grønn og billig kraft, vil ha stor positiv miljømessig og økonomisk betydning for etablering av datasentre. 

Det avanserte data- og elektronikkmiljøet i Vestfold vil være attraktivt for utbygger, samtidig som disse virksomhetene vil evne å absorbere og utnytte muligheten en eventuell etablering av datasentre vil gi.

God dialog

Per i dag jobbes det konkret med tre lokasjoner i Vestfold, og det er en god dialog mellom næringsliv, tomteeiere og kommuner. Det jobbes også for å finne frem til flere egnede steder for denne type næring. Verdiskapningsinitiativet skal kunne respondere på spørsmål fra mulige aktører i løpet av første halvår 2016.

Milepæler:

 • Desember 2015 KS-møte: presentasjon av arbeidet for ordførere og rådmenn

 • Februar 2016: seminar med relevante industribedrifter i Vestfold

 • Våren 2016: sette Vestfold i stand til å svare på RFI (request for information) fra aktører

 • Sommeren 2016: etablere organisasjon og kommersielle avtaler, slik at Vestfold kan tilby minimum en lokalisasjon for et datasenter og egen hjemmeside (link fra Invest in Norway).

  Verdiskapningsinitiativet

  Verdiskapingen i Vestfold er for lav, og utfordringer knyttet til lavere aktivitet innen olje- og gassektoren rammer også arbeidsplasser i Vestfold. Verdiskapningsinitiativet er et felles prosjekt og et spleiselag mellom kommunene i Vestfold og Vestfold fylkeskommune som har som mål å øke verdiskapningen i Vestfold

   

  Tilbake til nyhetsbrevet (apsis)