Ønsker flere friluftsområder - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 11. okt. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Idrett og friluftsliv

Ønsker flere friluftsområder

Inviterer til seminar om sikring av friluftsområder

Siden 50-tallet har staten bidratt til å sikre om lag 2400 friluftslivsarealer for allmennheten i Norge, hvorav 140 av dem i Vestfold. Allikevel er det forholdsvis få kommuner som benytter seg av denne ordningen.

- Statlig sikring av friluftsområder innebærer at sentrale og lokale myndigheter går sammen om å skaffe råderett over aktuelle nøkkelområder, og tilrettelegger for friluftsliv slik at flest mulig får tilgang. Dette gjøres enten ved erverv eller gjennom avtale om varig bruksrett, forklarer rådgiver i friluftsliv i Vestfold fylkeskommune, Kristian Ingdal.

Førstkommende onsdag inviterer fylkeskommunen sammen med Miljødirektoratet til en fagsamling på Fylkeshuset i Tønsberg, hvor hensikten er å øke kompetansen om og bruken av ordningen. Målgruppen er kommuner og interkommunale friluftsråd i fylket.

Langsiktig investering

Alle kommuner i Vestfold har i dag statlige sikrede friluftsområder. Eksempelvis er svært mange øyer i skjærgården og store offentlige strender tilgjengelig for allmennheten gjennom denne ordningen. Men både fylkeskommunen og Miljødirektoratet ønsker flere søknader.

- Sikring av friluftslivsområder er en langsiktig investering, for å sikre framtidige generasjoner de mest attraktive områdene for utøvelse av friluftsliv. For eksempel kan utfordringer knyttet til tilgjengelighet for allmennheten i strandsonen løses gjennom statlig sikring, sier kulturdirektør i fylkeskommunen, Arild Moen.

Det mest vanlige er at staten bidrar med 50 prosent av kostnadene, men i enkelte tilfeller kan de stille med finansering fullt ut. Fylkeskommunen gir årlig støtte til tilrettelegging i statlig sikrede friluftslivsområder. Årlig bevilges det totalt 35 millioner kroner til oppkjøp og omdisponering av nye friluftsområder i Norge.

Invitasjon og program fagsamling om statlig sikring av friluftslivsområder (PDF)