Vil ikke fortsette kun med Telemark - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 09. des. 2016
  • 31. jan. 2017
  • Politikk

Vil ikke fortsette kun med Telemark

Fylkesutvalget går for BTV

I gårsdagens fylkesutvalg ble det vedtatt at Vestfold ikke fortsetter forhandlinger om en sammenslåing med kun Telemark.

Vil fortsatt ha BTV

Fylkesutvalget ønsker at Buskerud, Telemark og Vestfold slår seg sammen til én folkevalgt region, og at det gjennomføres nye forhandlinger mellom de tre fylkeskommunene.
Det er i høst fremforhandlet en intensjonsavtale med Telemark og Vestfold, men denne ser man nå bort i fra.

Lenke til opptak av behandling av saken (kommune-tv).

Saken skal opp til endelig behandling i fylkestinget i Vestfold 15. desember. 

Telemark sier også nei

I går ble det også klart at Fylkestinget i Telemark sier nei til en sammenslåing med Vestfold alene.

Buskerud har på sin side ønsket en sammenslåing med Akershus og Østfold, men fylkestingene i både Akershus og Østfold har sagt nei til det framforhandlede forslaget om region Viken. Buskerud behandler saken i sitt fylkestingsmøte 14. desember.

Stortinget avgjør

Det er Stortinget som endelig avgjør fylkesinndelingen i Norge. Fylkeskommunene skal anbefale overfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet hvilke fylker de ønsker å slå seg sammen med. Regjeringa planlegger å fremme forslag til Stortinget om ny kommunestruktur og ny region-struktur våren 2017.

Det er først etter Stortingets beslutning om ny fylkesinndeling forsommeren 2017 at selve arbeidet med sammenslåingen kommer i gang for alvor. En eventuell ny, sammenslått region vil først tre formelt i funksjon fra og med 2020.

Vedtaket fra fylkesutvalget i Vestfold sin helhet:

1. Vestfold fylkeskommune ønsker at Buskerud, Telemark og Vestfold slår seg sammen til en folkevalgt region.
2. Når Stortinget vedtar Buskerud, Telemark og Vestfold som en folkevalgt region, forutsetter Vestfold fylkeskommune at det gjennomføres nye forhandlinger mellom de tre fylkeskommunene
3. Vestfold fylkeskommune ønsker ikke at Vestfold blir stående alene som eget fylke etter regionreformen.