Høstrapporten 2016 lansert - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
 • Del
 • Google+
 • RSS
 • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

 • 25. nov. 2016
 • 31. jan. 2017
 • Utdanning

Høstrapporten 2016 lansert

Samarbeider for gode overganger i opplæringsløpet

Representanter fra kommunene, rektorer fra ungdomsskolene og videregående skolene i Vestfold var i dag samlet da Høstrapporten 2016 ble lansert på Fylkeshuset. 

Høstrapporten kan lastes ned her (PDF) 

Ferskt bilde

Høstrapporten gir et forholdsvis ferskt bilde av resultater i videregående opplæring både på kommune, ungdomsskole og videregående skolenivå. Kommunene får en pekepinn på hvordan det går med elevene «sine» i videregående opplæring, og de videregående skolene i Vestfold får en samlet oversikt over skoleårets resultater.

Viktig samarbeid

Samarbeidet mellom de ulike skolenivåene er viktig for å bidra til gode overganger for ungdommene, og Høstrapporten er ett av tiltakene som er satt i gang for å sikre nettopp dette.

-    Det er det samme barnet og ungdommen som går gjennom hele opplæringsløpet, og derfor må vi som skoleeiere jobbe sammen så tett at vi klarer for å møte disse på en best mulig måte der de er i opplæringsløpet, forklarer fungerende utdanningsdirektør Kjell Håkon Andersen.

Andersen understreker at jo mer kunnskap vi har om de ulike nivåene i utdanningen, jo bedre opplæring kan vi tilby.

Høstrapporten 2016 tar for seg blant annet:

 • Karakterer i sentrale fag – engelsk, matte, norsk
 • Overganger fra vg2 – hva gjør elevene etter vg2
 • Resultater for opplæring i bedrift
 • Oversikt over ungdom som ikke er i opplæring
 • Omvalg – oversikt over de elevene som velger ny retning underveis i opplæringsløpet sitt
 • Fullført og bestått

Utgangspunkt for videre arbeid

Rapporten skal bidra til å synliggjøre status for videregående opplæring i Vestfold på et gitt tidspunkt, som et utgangspunkt for videre arbeid.

Vestfold fylkeskommune har offentliggjort en rapport med foreløpige resultater for siste skoleår i november de siste årene. Som et ledd i oppfølgingen av Regional Plan for et Helhetlig Opplæringsløp (RPHO) har Tønsberg og Nøtterøy kommuner sammen med Vestfold fylkeskommune samarbeidet om en videreutvikling av denne rapporten. Høstrapport 2016 er dermed den første i sin nåværende form.