Debatt om regionreform - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 02. feb. 2017
  • 16. feb. 2018
  • Politikk,Vestfold fylke,Fylkeskommunen

Debatt om regionreform

Vil støtte seg til ekspertutvalg

Regionreformen og stortingspolitiker André N. Skjelstad (V) fikk den politiske temperaturen til å stige under fylkestingets temadag torsdag 2. februar.

Skjelstad gjorde særlig rede for Venstres stortingsgruppes forslag til regioninndeling i Oslofjord-området. Stortingsgruppa har foreslått å slå sammen Buskerud, Akershus og Østfold til Region Viken, samt Vestfold og Telemark til en egen region. Fylkestingene i Vestfold og Telemark har avvist en region som bare består av de to fylkene, mens Akershus og Østfold har avvist en region bestående av de to fylkene og Buskerud.

–  Vi er klare og tydelige, men oppfører oss ordentlig her i Vestfold, sa fylkesordfører Rune Hogsnes da han takket Skjelstad, venstremann og medlem av Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, for innsatsen torsdag. Da hadde Skjelstad svart på spørsmål fra engasjerte fylkespolitikere og dessuten redegjort for historien om og status for arbeidet med regionreformen. Stortingsflertallet ønsker ny fylkesinndeling. Det vil si større og færre regioner, rundt ti.

Ingenting hogd i stein

–  Da vi startet denne prosessen, trodde jeg BTV (Buskerud, Telemark og Vestfold) var en ganske enkel region å slå sammen. Men det er vanskelig å få til noe når noen så til de grader ikke vil. Så her ser jeg at det trengs mer politisk knaing, sa Skjelstad til fylkespolitikerne i Vestfold torsdag. Han understreket at kartet som vil bli tegnet på nytt når Stortinget avgjør saken før sommeren, ikke er hogd i stein. I tillegg fremholdt Skjelstad at et ekspertutvalg vil kunne ta for seg grense-justeringer i fylker og mellom fylker etter at Stortinget har tatt en beslutning om antall og form på regioner.

Status nå

Etter at Buskerud meldte seg ut av diskusjoner med Vestfold og Telemark, har Vestfold og Telemark ført forhandlinger om en mulig sammenslåing alene. Politikerne ønsker ikke å slå sammen bare Vestfold og Telemark. I møtet torsdag ble det spurt om hvordan noen kan argumentere for at en sammenslåing som ingen av partene ønsker, er bra.
–  Hovedoppdraget er å gi innbyggerne gode tjenester. Jeg mener at det vil gå utmerket med Telemark og Vestfold. Det er status nå, sa Skjelstad.

Nye oppgaver

Også Vestfolds fylkesmann Per Arne Olsen og Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS, holdt innlegg om regionreformen under temadagen i fylkestinget. Begge pekte på at de nye regionene vil få flere nye oppgaver. Ha fokus særlig på oppgaver knyttet til infrastruktur og kultur når meldingen kommer, anbefalte Helge Eide.

Ønsker BTV

–  Det er ikke tvil om at Skjelstad fikk vite hva et enstemmig fylkesting i Vestfold mener, og at BTV er vårt klare ønske, sier Rune Hogsnes etter torsdagens møte.