Ekstraordinært fylkesting 18.5 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 04. mai. 2017
  • 22. feb. 2018
  • Politikk,Vestfold fylke,Fylkeskommunen

VFK og TFK må dele

Fylkesmannsembete og regionhovedsete i hver sin by

Verken Vestfold eller Telemark vil få både fylkesmannsembetet og hovedsetet i en ny folkevalgt region. Jan Tore Sanner er krystallklar på dette punktet, sa Rune Hogsnes da han torsdag orienterte politikerne i fylkestinget om et møte med kommunalminister Sanner dagen før.

Fordele arbeidsplasser

Representanter fra Vestfold og Telemark fylkeskommuner deltok i møtet med kommunalminister Sanner onsdag denne uka. Temaet her var det videre arbeidet med regionreformen og fremtidig plassering av fylkeskommunens administrasjon og fylkesmannsembetet. Både Vestfold og Telemark har av ulike årsaker begge krevd at begge funksjoner skal ligge i henholdsvis Tønsberg og Skien. Men dette er slik Hogsnes forstår det, helt uaktuelt:
–  For å kunne få en god balanse i fordelingen av regionale arbeidsplasser får verken Tønsberg eller Skien begge deler, sa fylkesordfører Hogsnes under orienteringen i fylkestinget torsdag.

Ekstraordinært møte

Etter fylkesordførerens orientering og en kort diskusjon ble det besluttet å innkalle til et ekstraordinært fylkestingsmøte i Vestfold 18. mai. Da vil den eneste saken på sakslista være spørsmålet om lokalisering av hovedsetet til en ny folkevalgt region og det fremtidige fylkesmannsembetet. Fylkestinget ønsker å uttale seg om den fremtidige plasseringen av disse sentrale funksjonene, selv om det er regjeringen som plasserer fylkesmannsembetet.

Vestfold og Telemark fylkeskommuner har fått mai måned til å forsøke å bli enige om en fordeling av fylkesmannsembetet og hovedsetet til en ny folkevalgt region.

Holde trykket oppe

Det vil bli avgjort før sommeren hvor fylkesmannsembetet skal ligge. Og Stortinget vil etter planen vedta en sammenslåing av Vestfold og Telemark 8. juni. For at fylkespolitikerne i Vestfold skal kunne diskutere seg fram til en uttalelse i tide, før beslutningene tas, er det nødvendig med et ekstraordinært møte i fylkestinget.
–  Det er viktig å holde trykk på saken og behandle den meget seriøst, sa fylkesordfører Rune Hogsnes da fylkestinget diskuterte om saken burde behandles av fylkesutvalget eller i et ekstraordinært fylkestingsmøte.
–  Det beste og mest forsvarlige er at vi behandler denne saken i et ekstraordinært fylkesting, sa SVs Nell Gaalaas-Hansen. Hun var bare en av flere fylkestingspolitikere som ønsket nettopp det. Og slik ble det.

Regional balanse

Det var fylkesordfører, fylkesvaraordfører, opposisjonsleder og fylkesrådmann i både Vestfold og Telemark som deltok i møtet med Jan Tore Sanner.
–  Jeg synes det var et godt møte, sa fylkesordfører Hogsnes til fylkestinget. Både Vestfold og Telemark fikk fremføre sine vedtak i saken.
Les om VFKs vedtak her.
Les om TFKs vedtak her. 
I møtet med Sanner ble det også stilt spørsmål om hvilke kriterier som vil bli lagt til grunn ved fremtidig lokalsering av statlige arbeidsplasser i de nye regionene, og når nye etater skal flytte ut av Oslo.
–  Det er faglige kritierier som vil bli lagt til grunn, blant annet fagkompetanse, hensyn til arbeidsmarked, lokale forhold og lignende, refererte fylkesordfører Hogsnes fra møtet med statsråden. Hogsnes viste også til stortingsproposisjon 84 S. Les proposisjonen her.