Folkehelse i fylkestinget - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 16. mar. 2017
  • 22. feb. 2018
  • Folkehelse

Satser på folkehelse

Programfylke for folkehelse

Vestfold fylkeskommune (VFK) skal søke Helsedirektoratet om å bli programfylke i program for folkehelsearbeid i kommunene. Det besluttet et enstemmig fylkesting i møte torsdag 16. mars.
Les hele saksframlegget her.

Psykisk helse

Programmet for folkehelsearbeid skal bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet. VFK vil nå opprette et regionalt samarbeidsorgan, et samarbeidsråd for folkehelse, som er en forutsetning for å kunne søke om å bli programfylke og koordinere dette arbeidet regionalt. Arbeidet med å utarbeide søknad vil også starte nå. Søknaden vil bli presentert for fylkestinget etter drøftinger i det nye samarbeidsrådet.
Det er kommunesektoren ved KS og staten ved Helse- og omsorgsdepartementet som har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene. Programmet er altså ment å bidra til å integrere psykisk helse som en likeverdig del av det lokale folkehelsearbeidet.

Orientering

I torsdagens møte i fylkestinget orienterte også VFKs folkehelsesjef Rune Kippersund om folkehelseundersøkelsen Helse og trivsel og de første funnene, som er offentliggjort nå i mars. Vestfold har vært ett av tre forsøksfylker i den omfattende undersøkelsen. I undersøkelsen oppgir 31 prosent av kvinner i alderen 18 – 24 år at de har psykiske plager. Til sammenligning oppgir 7,8 prosent av kvinner i alderen 67 – 79 år å ha slike psykiske plager.
Se folkehelsesjefen presentasjon for fylkestingspolitikerne her.
Se flere resultater og detaljer i folkehelseundersøkelsen her.

Heier på programmet

– Det er bra at Vestfold fylkeskommmune vil stille som programfylke. Vi må sette unge i stand til å leve trygge, gode liv, sa Kathrine Kleveland (Sp) under fylkestingets behandling av saken. Renate Sølversen (H) sa hun håper at søknaden fra VFK blir godt mottatt.
– Vi heier på dette, sa Ellen Eriksen (FrP).