Fortsatt behov for flere lærebedrifter - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 05. sep. 2017
  • 16. feb. 2018
  • Utdanning

Fortsatt behov for flere lærebedrifter

179 uten plass

Til tross for god mobilisering de siste ukene, mangler fortsatt 179 elever læreplass i Vestfold.

Av i alt 825 søkere til opplæring i bedrift stod i overkant av 300 uten læreplass i begynnelsen av august. Selv om tallet altså er redusert siden da, er det fortsatt et stykke igjen før vi når målet om læreplass til alle.

- Men vi er på riktig vei! Vi ser at mange av de som stod uten læreplass i august har funnet løsninger, og det er veldig positivt. Det har vært et stort fokus fra fylkestinget på å løse utfordringen med læreplasser, og trenden viser at vi nå er på god vei, sier leder av hovedutvalget for utdanning, Bjørn-Kristian Svendsrud (FrP).

På god vei

I 2017 har vi fått 6 nye selvstendig godkjente lærebedrifter og 106 nye medlemsbedrifter i opplæringskontorene i fylket vårt, men det er altså plass til flere.

Hovedutvalgslederen oppfordrer hele Vestfoldsamfunnet til å ta i et ekstra tak for å skaffe til veie enda flere læreplasser.

- Det er viktig at vi fortsetter det gode arbeidet og holder trykket oppe. Jeg vil oppfordre alle bedrifter og kommuner til å ta inn en ny lærling. De som allerede har lærling bør se på muligheten for å ta inn flere, oppfordrer hovedutvalgslederen.

Arbeidet fortsetter

Bedrifter som ønsker å bli lærebedrift kan ta kontakt med fagopplæringen i Vestfold fylkeskommune for informasjon og veiledning.

Arbeidet med formidling av elever som søker læreplass, fortsetter utover høsten og elever som har startet på Vg3 fagopplæring i skole kan gå over til læreplass når som helst i semesteret.

Vil du bli lærebedrift?

Trenger du lærling, men vet ikke helt hvor du skal begynne? Ta kontakt med Vestfold fylkeskommune, fagopplæringsseksjonen (fagopplaring@vfk.no).

Vi har også samlet relevant informasjon og en oversikt over søkere uten plass på nettsiden:

vfk.no/trengerlereplass