Fotomodeller for en dag - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • F.v: Peder Nilsen Bryn og Emil Ek Egelandsdal, elever Greveskogen videregående skole
  • 28. nov. 2017
  • 15. des. 2017

Fotomodeller for en dag

Fotografering til nye nettsider

Et titalls skoleelever i Vestfold har den siste tiden fått smake på modellyrket. Fotooppdraget kommer på bakgrunn av arbeidet som er i gang med å bygge nye nettsider til fylkeskommunen.

Emil Ek Egelandsdal (17) og Peder Nilsen Bryn (17), begge Musikk-, dans- og dramaelever med fordypning drama ved Greveskogen videregående skole, tar seg tid til en prat innimellom fotograferingen som foregår rundt om på skolen denne dagen.

– Som dramaelever er vi er vant med scene og kamera, og dette er bare kjempegøy, sier de begge. – Peder har også erfaring fra innspilling av reklamefilm. 

Emil og Peder er jevnlige brukere av skolens digitale kanaler, henholdsvis nettsider, Facebook og Instagram. Sistnevnte trekkes frem for den meste brukte blant ungdommen, men alle kanalene nevnes som viktige. 

– Det kan være litt vanskelig å finne fram på nettsidene, men jeg bruker den til for eksempel faglig relatert innhold som årsplaner og prøveplaner, sier Emil.

Valg av skole

De videregående skolene og andre virksomheter innen utdanningssektoren i Vestfold fylkeskommune har egne nettsider. Både Emil og Peder mener det er en klar fordel å ha et sted å finne informasjon om ulike studietilbud og kunne lese om skolene.

– I forbindelse med skolevalg brukte jeg nettsidene mye, og var blant inne på siden til Greveskogen videregående skole. Her fant jeg raskt ut at de hadde et godt tilbud innen drama, det viser seg å være et bra valg, sier Peder.
   
I forbindelse med at det jobbes med nye nettsider, tas det også nye bilder til bruk på forsiden av alle skolesider. Bildet får en sentral plass i det nye designet, og blir en viktig identitetsbygger.

Når ut gjennom digitale kanaler

Nettredaktør og studiekoordinator Sabine Hammari Skarstad ved Greveskogen videregående skole bruker de digitale kanalene aktivt for å nå ut til elever og foresatte. Hun har tidligere jobbet som lærer i medier og kommunikasjon, og jobber nå administrativt med blant annet å spre informasjon og aktiviteter fra skolehverdagen.

– Vi bruker både hjemmeside og sosiale medier for å nå ut til brukerne. De sosiale mediene brukes til å vise skolemiljø og faglighet, og Instagram benyttes særskilt med tanke på profil- og omdømmebygging, sier Hammari Skarstad.

 

VFK

F.v.: Nettredaktør og studiekoordinator Sabine Hammari Skarstad og fotograf Dag G. Nordsveen


I løpet av høsten har skolene hatt mulighet til å påvirke retningen og arbeidet med nye nettsider. Blant annet tas det sterkere grep for å synliggjøre aktivitetene som foregår i andre kanaler enn på nettsidene, blant annet med siste oppdateringer fra Facebook og Instagram, på forsiden.

– Samspillet mellom nettsider og sosiale medier er viktig. Nettsidene er i utgangspunktet mer statisk enn sosiale medier. Samtidig er det en svært nyttig informasjonskanal for foreldre og elever. Hvis nettsidene også kan bli mer dynamiske, er det bra, sier Hammari Skarstad.

Styrker identiteten med gode bilder

Vestfold fylkeskommune har 10 videregående skoler og flere andre virksomheter innen utdanning. Ved å benytte samme fotograf til oppdraget, skal dette bidra dette til en profesjonell og enhetlig stil på tvers av alle nettsider.

– Bildene er i selv kun en liten del av prosjektet med å designe, utvikle og fylle de nye nettsidene med innhold tilpasset brukerne, men er allikevel viktig for helheten og kvalitetsinntrykket. Samlet sett bruker vi derfor mye ressurser på å få gode bilder tatt av en profesjonell fotograf. Fotografen er dyktig til å formidle historier gjennom bilder, noe som bidrar til å ivareta og styrke identiteten til skolene, sier kommunikasjonssjef Birgitte Tørnby.

Fotograf Dag G. Nordsveen er hyret som fotograf. Han sørger for inne- og utebilder fra hver skole, med og uten elever. Oppdraget organiseres av kommunikasjonsseksjonen i tett dialog med skolene. De nye nettsidene lanseres i første kvartal neste år.

 

VFK

Fotografering i restauranten på skolen