Fylkeskommunen jobber med språket - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • Bilde: Fylkesrådmann Egil Johansen i Vestfold fylkeskommune
  • 15. jun. 2017
  • 24. feb. 2018
  • Fylkeskommunen

Fylkeskommunen jobber med språket

Får 30 000 kroner i støtte til klarspråkarbeid

Vestfold fylkeskommune er i gang med å bedre språket i brev, skjemaer og saksframlegg til politisk behandling, og denne uken var ledere og saksbehandlere på skrivekurs. KS støtter klarspråkarbeidet med 30 000 kroner. 

- Vi i fylkeskommunen jobber med ganske kompliserte saker, og det å uttrykke seg klart og forståelig slik at både innbyggere og de folkevalgte blir godt informert, er ikke lett. På dette området har vi mer å hente, sier fylkesrådmann Egil Johansen.

Tidligere denne uken deltok han og flere ledere og saksbehandlere i fylkeskommunen på skrivekurs. Dagskurset skulle øke de ansattes bevissthet om hvordan man skriver gode og effektive tekster ved å følge prinsippene for klarspråk.

Enkelt språk for politikere og innbyggere
Det pågår en stor språksatsning i hele kommune-Norge, og Vestfold fylkeskommune fikk nettopp en støtte på 30 000 kroner fra Kommunenes Sentralforbund (KS) til klarspråkkurs for saksbehandlere.

- Vi skriver for lange setninger, bruker ikke komma og glemmer å ha underoverskrifter. Vi bruker også for mange fremmedord når vi skriver. Det gjør tekstene tunge å lese. Det er viktig at våre folkevalgte forstår og er godt informert når de skal ta sine beslutninger. Jeg mener det blir bedre beslutninger om sakene er godt forklart med et enkelt språk, sier Johansen.

Det er også mye å ta tak i når det gjelder tekster som retter seg mot innbyggere i Vestfold. 

- Jo klarere språk, jo færre ekstra spørsmål, og jo mer opplyst blir befolkningen. Hos oss i fylkeskommunen har vi for eksempel mange skjemaer som vi må jobbe med å gjøre enda klarere. Det skal være enkelt å søke skoleplass i videregående opplæring eller melde seg opp til en privatisteksamen, sier fylkesrådmann Egil Johansen.