Fylkeskommunen vil bidra til helhetlig utvikling av Teie - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • Foto: Knut Opeide
  • 02. jun. 2017
  • 18. jan. 2018
  • Areal

Fylkeskommunen vil bidra til helhetlig utvikling av Teie

Tilbyr Nøtterøy kommune en sum penger til analyser

Vestfold fylkeskommune ønsker å tilby Nøtterøy kommune en sum penger slik at kommunen kan gjøre analyser og bedre kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av Teie som helhet.

- Bakgrunnen for tilbudet fra fylkeskommunen er behovet for en helhetlig gjennomgang av Teie, slik at videre planarbeid kan bygge på et oppdatert kunnskapsgrunnlag som ser på utviklingen av Teie som en helhet. Teie er et viktig senter i Nøtterøy kommune, og snart i nye Færder kommune. Teie har et stort potensiale, men det er mange hensyn som må veies mot hverandre i utviklingen. Dette gjelder særlig spørsmålet om fortetting og bevaring av viktige deler av Teie som kulturmiljø, sier Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune. 

Politisk behandling
Videre fremdrift på Teie skal etter planen behandles politisk i Nøtterøy kommune før sommeren. Tilbudet fra fylkeskommunen vil inngå som innspill og premiss for kommunens andregangs behandling av reguleringsplan for Smidsrødveien 5, Ørsnesalleen 31 m.fl. og sak om vedtak DIVE-analyse for Teie.

Hovedutvalg for samferdsel og areal i Vestfold fylkeskommune behandler også reguleringsplanen for Smidsrødveien 5, Ørsnesalleen 31 m.fl. på nytt i sitt møte tirsdag 6. juni.

Viktig å se Teie som helhet
Fylkeskommunen har i sine uttalelse i forbindelse med flere pågående plansaker på Teie uttalt at det er viktig å se Teie som en helhet, både slik at det viktige kulturmiljøet på Teie blir bevart, samtidig som Teie blir et attraktivt sted å bo og oppholde seg. 

- Disse aspektene vil bli belyst på en god måte gjennom en DIVE-analyse. Kommunen får derfor tilsagn på totalt 400 000 kr fra Vestfold fylkeskommune. 200 000 av disse øremerkes til en DIVE- analyse. 200 000 kr er midler som kommunen kan disponere slik de anser hensiktsmessig. Det er likevel en forutsetning at midlene skal brukes til å øke kunnskapsgrunnlaget knyttet til utvikling av Teie som helhet, sier Lomeland.

DIVE er en kulturmiljøanalyse for landskap, byer og steder, utviklet av Riksantikvaren i et nordisk kulturmiljøsamarbeid. Analysen kan blant annet brukes i samfunnsplanlegging og kommunal og regional arealplanlegging.

For flere detaljer, les notatet Tilbud om midler til å øke kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av Teie fra Vestfold fylkeskommune.