Øker satsingen på kunstproduksjon - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 05. feb. 2018
  • 22. feb. 2018
  • Kultur

Øker satsingen på kunstproduksjon

32 aktører tildeles 3 millioner kroner fra fylkeskommunen

Hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse har vedtatt en rekordstor tildeling av fylkeskommunale utviklingsmidler til kunstproduksjon for 2018. Nærmere 3 millioner kroner skal tildeles et bredt spekter av kunstprosjekter i Vestfold i 2018.

Lenke til den politiske saken, og oversikt over hvem som har mottatt midler (opengov)

Søknadsrekord

- Dette er en villet politisk satsing på profesjonell kunstproduksjon i fylket vårt Gjennom disse økte bevilgningene skal vi bidra til at flere får oppleve kunst av høy kvalitet, stimulere unge talenter, og prege by- og stedsutvikling, sier Ellen Eriksen, leder for hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse.

Årets søknader viser at det planlegges utvikling av kunstprosjekter i Vestfold for 30 millioner kroner i i 2018, og det er søkt om totalt 7,7 millioner kroner fra fylkeskommunen. Det er søknadsrekord.

Bidrar til nasjonale midler

I tildelingen er utviklingsprosjekter og satsinger hvor fylkeskommunen allerede har tatt en økonomisk rolle som tilskuddspart, prioritert. Mange arrangører i Vestfold har bygget opp solide kulturarrangement som drives profesjonelt, og flere har oppnådd støtte fra Norsk Kulturråd.

- Disse prosjektene krever forutsigbarhet i programmering og finansiering. Det er viktig å følge opp Kulturrådets forventninger til regional medfinansiering i deres tilskuddsfordeling, for å sikre kulturaktørers muligheter for nasjonal finansiering og styrke nye aktørers muligheter for å utløse midler, forklarer kulturdirektør i fylkeskommunen, Arild Moen.  

Det er også prioritert tilskudd til enkelte nye satsinger for å imøtekomme profesjonelle kulturaktørers initiativ, som bidrar til utvikling av et mangfoldig kulturtilbud i Vestfold.

- Det planlegges mye spennende innenfor kunstfeltet i Vestfold i 2018, og vi er glade for å kunne bidra til at noe av dette kan realiseres. Det er flott at Vestfold har politikere som år etter år øker satsingen på profesjonell kunst og kultur i fylket vårt, sier Moen.