Høringsuttalelser - RTP - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 19. jun. 2017
  • 24. feb. 2018

Høringsuttalelser - RTP

19 uttalelser

Høringsforslag til planprogram for Regional transportplan ble vedtatt sendt på høring 16. februar 2017 (FU sak 6/17).

Planprogrammet ble sendt på høring og offentlig ettersyn i perioden 21. februar 2017 til 1. mai 2017. Det kom inn 19 høringsuttalelser til planprogrammet, som du finner i sin helhet nedenfor.

Høringsuttalelse fra Holmestrand kommune (PDF)

Høringsuttalelse fra Horten kommune (PDF)

Høringsuttalelse fra Tønsberg kommune (PDF)

Høringsuttalelse fra Nøtterøy kommune (PDF)

Høringsuttalelse fra Sandefjord kommune (PDF)

Høringsuttalelse fra Larvik kommune (PDF)

Høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet (PDF)

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold (PDF)

Høringsuttalelse fra Jernbanedirektoratet (PDF)

Høringsuttalelse fra Kystverket (PDF)

Høringsuttalelse fra NHO Vestfold og Næringsforeningene (PDF)

Høringsuttalelse fra Norges Blindeforbund (PDF)

Høringsuttalelse fra Statens vegvesen (PDF)

Høringsuttalelse fra Telemark fylkeskommune (PDF)

Høringsuttalelse fra Østfold fylkeskommune (PDF)

Høringsuttalelse fra PV Arkitekter (PDF)

Høringsuttalelse fra Trygg trafikk (PDF)

Høringsuttalelse fra Torp Sandefjord Lufthavn (PDF)

Høringsuttalelse fra FFO Vestfold (PDF)