Hvem fortjener trafikksikkerhetsprisen for 2017? - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 31. jan. 2018
  • 31. jan. 2018
  • Samferdsel

Hvem fortjener trafikksikkerhetsprisen for 2017?

Forslag til kandidater meldes innen 15. februar

Trafikksikkerhetsprisen deles ut av Vestfold fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU), og kan gis til enkeltpersoner eller lag og organisasjon som i løpet av året har bidratt til tryggere ferdsel på vegene våre. Prisens hensikt er å inspirere og motivere til innsats for trafikksikkerhet.
 
Prisen for 2016 ble tildelt 3. Nøtterøy speidergruppe, for sitt arbeide med å utvikle en reisepolicy i forbindelse med Nøtterøy kommunes trafikksikkerhetskampanje «Verdifull transport».
 
Forslag til kandidater for 2017 sendes innen 15. februar 2018 til følgende adresse:
 
FTU-sekretariatet i Vestfold
Vestfold Fylkeskommune
Postboks 2163
3103 TØNSBERG

Prisen er på 5 000 kroner samt et kunstverk av en lokal kunstner.

Les mer om fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid her: https://www.vfk.no/Tema-og-tjenester/Samferdsel/Trafikksikkerhet-/

Statutter for trafikksikkerhetsprisen

Vedtatt i Hovedutvalget for samferdsel 2. november 1994

1. FTUs trafikksikkerhetspris skal inspirere og motivere trafikksikkerhetsarbeidet i Vestfold.
 
2. Trafikksikkerhetsprisen deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utmerket seg i trafikksikkerhetsarbeidet i løpet av året.
 
3. Forslag til kandidater til trafikksikkerhetsprisen kan stilles av medlemmer av fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) eller av andre. Fylkestrafikksikkerhetsutvalgets samarbeidsutvalg foretar på grunnlag av innkomne forslag et valg av kandidat og fremmer en innstilling herom til fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU), som er jury og tildeler prisen.
 
4. Trafikksikkerhetsprisen kan tildeles årlig. Prisen deles ut av lederen for FTU på en egen pressekonferanse, hvor medlemmer av FTU er tilstede.
 
5. Premien består av kr 5 000,- samt en akvarell med plate på rammen, hvor der inngraveres

”Trafikksikkerhetsprisen XXXX”
”Navn”