I gang med forhandlingene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 13. okt. 2017
  • 16. feb. 2018
  • Politikk

I gang med forhandlingene

Vestfold og Telemark forhandler om nytt fylke

Lokalisering, sammensetning av fellesnemda og navn stod på agendaen da forhandlingsutvalgene fra Vestfold og Telemark møttes mandag denne uken.

Formålet med møtet var å få fram de primære standpunktene som grunnlag for videre forhandlinger.

Lokalisering

Lokalisering ble et viktig tema i forhandlingene. Telemark fremmet krav om at hovedsete med politiske og sentrale administrative ledelse med sentrale stabsfunksjoner lokaliseres til Skien.

Telemark foreslo videre at hovedsete for den nye fylkeskommunen i Skien tilføres minimum det antall arbeidsplasser som gir arbeidsplassbalanse mellom de to institusjonene fylkesmannen og fylkeskommunen.

Vestfold mente på sin side at man burde diskutere overordnede prinsipper for lokalisering, og at disse og andre lokaliseringsspørsmål burde vedtas av fellesnemnda.

Vestfold var også krystallklare på at vi ser alle forhandlingspunktene som en helhet.

- Ingenting er klart før vi er enige på alle punkter, sa fylkesordfører Rune Hogsnes.

Medlemmer i fylkestinget

Det var enighet om at man bør finne en balanse mellom hensynet til effektivitet og hensynet til tilstrekkelig regional representasjon når det kommer til antall medlemmer i fylkestinget. Man landet foreløpig på 61 representanter.

Navn

Flere ønsket seg et nytt navn, men innså samtidig at det er svært vanskelig å finne. Ingen har hittil kommet opp med et godt nok forslag. Diskusjonen landet på Vestfold – Telemark eller Telemark – Vestfold. Videre fonetiske vurderinger skal bidra til å avklare rekkefølgen.

Vestfold ønsket å diskutere et nytt navn også på neste forhandlingsmøte.

Sammensetning av fellesnemd

Når det gjelder sammensetning av fellesnemda mente Vestfold at loven tilsier en sammensetning som avspeile folketallet i de to fylkene.

Telemark viste til lovteksten som sier «bør avspeile folketallet», og mente det ville være viktig for framtidig samarbeide og forhandlinger at det var likevekt. Telemark ba om raushet fra Vestfold på dette spørsmålet

Forholdet til ansatte

Det ble påpekt at det er viktig å gi signaler som kan bidra til trygghet for de ansatte både i prosessen og etter at den nye organisasjonen er etablert. Det bør vises fleksibilitet i overgangsperioden.

Forhandlingsdeltakere

Fra Telemark deltok:

Politikere: Sven Tore Løkslid, Hans Edvard Askjer, Gunn Marit Helgesen, Charlotte Therkelsen Sæterdal

Fra administrasjon: Evy-Anni Evensen og Magne Reiersen

Tillitsvalgte: Olaug Skau, Morten Røgeberg Cowles

Fra Vestfold deltok:

Politikere: Rune Hogsnes, Ellen Eriksen, Arve Høiberg, Kåre Pettersen, Kathrine Kleveland

Fra administrasjon: Egil Johansen, Sverre Høifødt, Øystein Imset

Tillitsvalgte/hovedverneombud: Asbjørg Dalen, Monica Hansen, Mette L. Mo.

 

Neste forhandlingsmøte blir onsdag 25. oktober i Langesund.