Planlegges rekordstor bygging og rehabilitering - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 27. jan. 2017
  • 18. jan. 2018
  • Kultur,Idrett og friluftsliv

Planlegges rekordstor bygging og rehabilitering

Idretts- og nærmiljøanlegg for nær 800 millioner.

Kommuner og idrettslag i fylket planlegger å bruke hele 781 000 000 kroner på å rehabilitere og bygge idretts- og nærmiljøanlegg de kommende årene. Det viser kostnadsoverslaget fra de 163 spillemiddelsøknadene fylkeskommunen har mottatt. Totalt er det i år søkt om 201 000 000 kroner spillemidler i Vestfold, en økning på over 30 mill. kroner fra i fjor.

Positivt for folkehelsen

Kulturdirektør i Vestfold fylkeskommune, Arild Moen, er godt fornøyd med den høye anleggsaktiviteten i Vestfold – og mener dette kan bidra positivt til folkehelsen.

- At det planlegges så store investeringer i idretts- og nærmiljøanlegg er gode nyheter for innbyggerne. Dette vil skape bedre og flere tilgjengelige arenaer for både organisert og uorganisert fysisk aktivitet rundt i kommunene.

Moen forklarer at det er et viktig mål for fylkeskommunen å bidra til å øke Vestfolds andel av spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg. - Jo større søknadssummer fra vårt fylke, jo større blir den endelige tildelingen til fra Norsk Tipping.

Tildeling klar i juni

Så lenge søknader om planlagte anlegg er prioritert og godkjente i respektive kommuner, og godkjennes av fylkeskommunen, vil de få tildelt midler innenfor en tidsramme på maks tre år.

- De planlagte prosjektene må inngå i kommunale planer, og bidra til å sikre arenaer for utøvelse av variert fysisk aktivitet og rekreasjon, opplyser kulturdirektøren.

Fylkeskommunen skal nå i gang med saksbehandling av søknadene, og i april er Vestfolds andel spillemidler fra Norsk Tipping klar. Den formelle tildelingen til de konkrete prosjektene foretas av fylkets hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse i juni.

Fakta Spillemidler

  • Statlig tilskuddsordning til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • Spillemidlene er et resultat av overskuddet fra Norsk tipping
  • Fylkeskommunen fordeler midlene, basert på søknader på fra kommuner, idrettslag og foreninger