KLD sender endring i vannforeskriften på høring - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

Foto: Ole Christian Thorkildsen
  • Foto: Ole Christian Thorkildsen
  • 11. okt. 2017
  • 24. feb. 2018
  • Miljø og klima

KLD sender endring i vannforeskriften på høring

Høringsfristen er 15. januar 2018

Klima- og miljødepartementet (KLD) foreslår at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal vedtas som regionale planer etter plan- og bygningsloven.

Det foreslås at utvalgte fylkesmenn får ansvaret for å koordinere det forberedende regionale arbeidet, mens Miljødirektoratet i samråd med øvrige berørte direktorater utarbeider og sørger for høring av oppdaterte vannforvaltningsplaner, og oversender tilrådning til Klima- og miljødepartementet.

En slik frakobling fra plan- og bygningsloven medfører at de fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndigheter ikke lenger skal ha noen formell rolle i arbeidet.

Det foreslås videre at en hjemmel for forskriften tas inn i naturmangfoldloven, og at naturmangfoldloven dermed erstatter plan- og bygningsloven som en av de tre hjemmelslovene for vannforskriften.

Videre foreslås enkelt justeringer for å bringe vannforskriften mer i samsvar med vanndirektivet.

Pressemeldingen og informasjon om høringen er tilgjengelig på KLDs nettsider.