Høringskonferanse 2. mars - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 28. feb. 2017
  • 16. feb. 2018
  • Politikk,Planlegging

Høringskonferanse 2. mars

Høringskonferanse om planprogram for regionale planer

Torsdag 2. mars arrangerer Vestfold fylkeskommune høringskonferanse for de regionale planene for transport, folkehelse og bærekraftig arealpolitikk.

Vel 70 påmeldte

Konferansen foregår i Tønsberg. Det er vel 70 påmeldte. På deltakerlista står ulike høringsinstanser, blant dem representanter fra kommunene i Vestfold, regionale statlige etater, næringsorganisasjoner og foreninger.

Hensikten med høringskonferansen er å presentere hovedinnholdet i planprogrammene og gi høringsinstansene en mulighet til å få oppklart eventuelle spørsmål og uklarheter.

Det er altså tre planprogram som konferansen dreier seg om. Regional transportplan (RTP) er en ny plan som skal utarbeides. Det er planprogram for planarbeidet som nå sendes ut på høring. Høringsfristen er 1. mai. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) og regional plan for folkehelse (RPFH) er planer som skal revideres. Det er utarbeidet planprogram for begge planer, og også disse skal ut på høring med høringsfrist 1. mai.

Ønsker engasjement

Fylkesordfører Rune Hogsnes innleder høringskonferansen. Heidi Bergsli, forsker ved by- og regionforskningsinstituttet NIBR (Høgskolen i Oslo og Akershus), skal snakke om sosial bærekraft i den kompakte og klimavennlige byen. Fylkesrådmann Egil Johansen tar for seg planprogrammene.

– Fylkeskommunen har et nært samarbeid med kommuner og organisasjonsliv i Vestfold.  Vi ønsker engasjement i høringsrunder og tilbakemeldinger i planprosessen. Konferansen er et ledd i dette og et tilbud til høringsinstansene, sier fylkesrådmann Egil Johansen.

Se detaljert program for høringskonferansen:

Plenum 9.30 - 10.30

9.30 - 9.45     Tre regionale planer skal gi retning til utviklingen på svært viktige samfunnsområder
                       Ved fylkesordfører Rune Hogsnes

9.45 - 10.15    Sosial bærekraft i den kompakte og klimavennlige byen
                       Ved forsker Heidi Bergsli, NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus

10.15 - 10.30    Kort om planprogrammene
                         Ved fylkesrådmann Egil Johansen

10.30 - 11.00     Pause

11.00 - 12.30     Parallellsesjoner 
                          
Gjennomgang av det enkelte planprogram i parallelle sesjoner. 

12.30 - 13.30    Felles lunsj

Se regionale plandokumenter:

Planprogram for revisjon av regional plan for bærekraftig arealpolitikk

Oversendelsesbrev til høringsinstansene RPBA

Planprogram for Regional transportplan

Planprogram for revidering av Regional plan for folkehelse