Klima- og miljøministeren til Horten - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 15. mai. 2017
  • 18. jan. 2018
  • Næring

Helgesen til Horten

Skal studere havbunnen i Oslofjorden 18. mai

Norges Klima- og miljøministeren Vidar Helgesen skal sammen med Vestfold fylkeskommune og Kongsberg Maritime studere havbunnen i Oslofjorden med hjelp av undervannsroboten Hugin torsdag 18. mai i Horten.

3. og 4. mai var mer enn 70 personer innen forskning, forvaltning, politikk og næringsliv samlet for å gjennomføre et miljøtoktet i Ytre Oslofjord. Toktet fikk solid mediedekning og vekket interessen hos mange etter hvert som bilder av flyvrak, skipsvrak, søppel og en rekke teiner dukket opp på skjermene.

– Gjennom miljøtoktet fikk vi demonstrert mange av mulighetene som teknologien gir, og som kan utvikles videre, sier Olav Falk-Pedersen, initiativtaker og leder for Verdiskapingsinitiativet i Vestfold.

Opprinnelig ble teknologien utviklet av Kongsberg Maritime for å finne miner og for kontroll og overvåking av kritisk infrastruktur i oljeindustrien. Det er denne teknologien som nå lanseres som et viktig verktøy for å kunne kartlegge Oslofjorden og andre kyst- eller havområder. Se video av undervannsroboten

Undervannsroboten til Kongsberg Maritime Enormt potensiale innen miljøovervåking

Vestfold fylkeskommune og Kongsberg maritime håper at teknologien får en sentral plass innen nasjonal maritim miljøovervåkning. Møtet med Vidar Helgesen den 18. mai er et viktig skritt på veien dit.

– Horten har kompetanse i verdensklasse og den rette beliggenheten. Med undervannsroboten, Oslofjorden og et godt samarbeid med relevante norske forskningsmiljøer ligger alt til rette for å skape et utstillingsvindu på hvordan moderne havforvaltning kan foregå, sier Falk-Pedersen.

Kongsberg Maritime Subsea-sjef i Horten, Bjørn Jalving, hevder at teknologien åpner for helt nye muligheter.

- Ved å koble havet til internett kan man kontinuerlig overvåke og reagere raskt på endringer. Dette har ikke blitt gjort før, sa han.

Ifølge Jalving har digitaliseringen og tilgjengeliggjøring av data kommet lenger på landbasert industri enn havbasert industri. Dette henger sammen med globale trender og teknologier som robotisering, sensorsystemer og deling av data. Her lastes bilder og video fra mobiltelefoner opp i «skyen», og enorme mengder data kobles sammen.

– Deling av data har ikke truffet det maritime miljøet like mye som på land. Den teknologien som er laget for havet og med undervannsroboten Hugin kan være til stor nytte i et felles prosjekt for bærekraftig forvaltning av kysten, sier Jalving.

Foreslår nasjonalt pilotprosjekt

Bjørn Jalving, Kongsberg MaritimeUndervannsroboten Hugin kan lese av havbunnen helt ned til 6000 meter og har kapasitet til å kartlegge to og en halv kvadratkilometer på én time. I løpet av seks dager kan hele Færder nasjonalpark være dekket. Ved å sammenstille og gjøre dataene tilgjengelig kan ulike fagmiljøer bruke dette i et felles nasjonaldrevet pilotprosjekt.

Bruk av fjernstyrte undervannsfarkoster, såkalte ROV-er, blir brukt til utallige oppgaver på havdypet. Imidlertid finnes det ikke noe tilsvarende forskningsprosjekt med bruk av intelligent teknologi som undervannsroboten Hugin, ifølge Jalving. Det kan gi unike resultater og bruksområder.

- Et pilotprosjekt bør derfor kunne ha stor nasjonal så vel som internasjonal interesse, sier han.

Kongsberg Maritime er positive til å gjøre teknologien og dataene tilgjengelige for videre forvaltning.

Undervannsroboten til Kongsberg Maritime går alene og måler havbunnen og miljøet under overflaten med stor nøyaktighet. Roboten er utstyrt med en rekke sensorer og kamera under miljøtoktet. Den kan også utstyres med andre instrumenter, som akustiske, optiske, kjemiske og andre typer for å gi den informasjonen som kreves i ulike typer oppdrag. 

Se også Unikt miljøtokt i Ytre Oslofjord