Livsmestring på agendaen - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 06. apr. 2017
  • 15. des. 2017
  • Utdanning

Livsmestring på agendaen

Siv Jensen på besøk på Sandefjord VGS

Finansminister Siv Jensen var torsdag på besøk på Sandefjord videregående skole for å høre om hvordan de videregående skolene i Vestfold fylkeskommune jobber med psykisk helse. Siv Jensen fikk høre om flere forskjellige tiltak som har blitt gjennomført for å bedre den psykiske helsen og livsmestringen til ungdommer.  

- Tusen takk for at vi fikk komme og for at så mange ville dele egne erfaringer med oss. Det er tydelig at dette har effekt, sa Siv Jensen til forsamlingen. 

Relasjonskompetanse og klasseledelse

Fylkesordfører Rune Hogsnes som også var tilstede under besøket, mener det er viktig å bruke tid på psykisk helse i opplæringsløpet.

- Det er viktig å ha fokus på psykisk helse i opplæringen. Det er en tett sammenheng mellom psykisk helse og god læring og det er viktig at vi setter av tid til å jobbe med dette, sa Rune Hogsnes.

Erling Tvedten, avdelingsleder for teknikk og industriell produksjon på skolen, fortalte om hvordan de har jobbet med relasjonskompetanse og hvordan lærere får til god klasseledelse. Elever ved skolen fortalte om hvordan de fort løser saker og problemstillinger i ungdomsutvalget, et samarbeidsorgan med representanter fra Sandefjord videregående skole, Sandefjord kommune, NAV og Oppfølgingstjenesten (OT).  

Prosjekt psykisk helse

Jeanette Flack Johansen, rådgiver i PP-tjenesten og prosjektleder for prosjekt psykisk helse fortalt om hvordan PP-tjenesten har jobbet med konkrete tiltak for å bedre den psykiske helsen til ungdom. Johansen fortalt også om veilederen psykisk helse og læring, utarbeidet av PP-tjenesten ved Vestfold fylkeskommune som skal gjøre det lettere for skoleansatte å møte elever med utfordringer i forhold til psykisk helse, læring eller begge deler. Denne veilederen ble lansert i høst og har allerede blitt tatt mye i bruk ute på skolene.

Strategiplan for videregående opplæring 2017-2022 som er under arbeid skal ha livsmestring som et av strategiområdene det skal fokuseres på. Fornyelsen av kunnskapsløftet som er ute på høring skal også inneholde livsmestring som et fokusområde.