Lokalisering til fylkestingene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 15. mai. 2017
  • 22. feb. 2018
  • Politikk,Vestfold fylke,Fylkeskommunen

Lokalisering til fylkestingene

Regionhovedsete i Tønsberg

Hovedsetet for en ny folkevalgt region bør ligge i Tønsberg og er en forutsetning for å godta at hovedsetet for fylkesmannsembetet flyttes til Skien. Det foreslår fylkesrådmannen at fylkestinget i Vestfold gir som råd til kommunalministeren.

Fylkestinget har ekstraordinært møte 18. mai. Eneste sak på sakslista er spørsmålet om hvilket råd Vestfold fylkeskommune skal gi kommunalminister Jan Tore Sanner om lokaliseringen av fylkesmannsembetet i det nye fylket Vestfold-Telemark.

Tredelt innstilling

Fylkesrådmannens innstilling i saken er tredelt:
1. Vestfold fylkeskommune kan akseptere at hovedsetet for det sammenslåtte fylkesmannsembetet blir lokalisert til Skien. Dette under forutsetning av at de to fylkeskommunene er enige om at hovedsetet for den nye folkevalgte regionen lokaliseres til Tønsberg, og at lokaliseringsløsningen for de to institusjonene balanseres med hensyn til arbeidsplasser.  
2. Fylkestinget gir forhandlingsutvalget mandat til å sluttføre forhandlingene om en intensjonsplan med Telemark, der løsningen i punkt 1 blir lagt til grunn.   
3. Dersom den nye regionen bestående av Vestfold og Telemark likevel ikke blir realisert, forutsetter Vestfold fylkeskommune at fylkesmannsstrukturen tilpasses den nye situasjonen og at fylkesmannsembetet forblir lokalisert i Tønsberg
Se hele saksframlegget her.
Se også sak på vfk.no fra fylkestingets møte 4.5.17.

Innstilling i Telemark

Også i Telemark har fylkesrådmannen klar en innstilling i spørsmålet om plassering av de sentrale funksjonene: Fylkesmannsembetet bør bli lokalisert til Telemark, mens den politiske og sentrale administrative ledelsen i den nye fylkeskommunen blir lokalisert i Vestfold, skriver fylkesrådmannen i sitt saksframlegg. Det er en forutsetning, skriver fylkesrådmannen i Telemark, at de to instusjonene blir balansert med hensyn til arbeidsplasser. Fylkestinget i Telemark behandler saken i et ekstraordinært møte 23. mai.
Se hele saksframlegget her.