Mer til fylkesveiene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 14. des. 2017
  • 18. jan. 2018
  • Politikk

Mer til fylkesveiene

Fremskynder planlagte prosjekter

I dag behandlet fylkestinget budsjettforslaget for 2018 og økonomiplan 2018 – 2021. Budsjettet ble vedtatt med enkelte forslag til endringer og tillegg.

- Vi mener dette er et ansvarlig budsjett som legger til rette for at gode prosjekter innenfor veier, skoler og kulturfeltet blir gjennomført, sa gruppeleder Liv Margit Karto (H) da hun la frem posisjonens budsjettforslag.

Lenke til saksfremlegget (PDF)

Omdisponerer

Posisjonen foreslo å bevilge 10 millioner kroner årlig i 2018 og 2019 til å gjennomføre planlagte prosjekter i handlingsplanen for fylkesveier. Videre settes det av midler til prosjekt om autonome kjøretøy, tilskudd til elevtjenesten, og tilskudd til oppfølging av lærlinger som er i ferd med å falle ut av utdanningsløpet. Forslagene ble enstemmig vedtatt.

Posisjonen forslag innebærer en omdisponering av om lag 85 millioner i hele fireårsperioden. Dette finansieres over bufferfondet.

Frie midler til hovedutvalg 

Fellesforslaget fra posisjonen inneholdt også en styrking av frie midler til de frie hovedutvalgene med til sammen 35 millioner.           

- Vi er skeptiske til en at det legges så mye frie midler til hovedutvalgene. Dette kan fort bli en slags «ønskepott» til tiltak som ikke har hatt god nok politisk forankring, sa opposisjonsleder Arve Høiberg (AP) i en kommentar til forslaget.

Energifabrikk på Færder videregående 

MDG fremmet et eget forslag til budsjettet med blant annet en økning i tilskudd i kollektivtransport og støtte til Færder nasjonalparksenter, men fikk ikke støtte for dette.

- Jeg synes det er liten interesse for å se på våre kollektivforslag. Fylkestinget tar etter min mening ikke utfordringen med at kollektivtrafikken ikke øker som forventet. Vi ser at vi ikke når målene, men gjør ikke noe med det. Her har MDG konkrete forslag til løsninger, sa Harald Moskvil (MDG).

Fylkestinget stilte seg imidlertid samlet bak MDG sitt forslag om å støtte Energifabrikk Færder videregående opplæring med 8, 7 millioner.

Enig om Newton-rommet

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Arbeiderpartiet fremmet en rekke verbalforslag om blant annet leksehjelp, opplæring av nyankomne minoritetsspråklige og skogvern. 

Posisjonen støttet SP, SV og AP sitt forslag om å utrede avtale med Sande kommune om finansiering av omlegging av ny Fylkesvei 313 rundt Klokkerjordet.

Posisjonen støttet også forslaget om at Stiftelsen Realfag Larvik g, is en årlig bevilgning på 500 000 kroner for perioden 2018 – 2022 til utvikling av Newton-rommet og mattematikkparken i Larvik. 

Les også: Satser videre på skole, samferdsel og grønne valg (vfk.no)