Vestfold på NKUL 2017 - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 11. mai. 2017
  • 22. feb. 2018
  • Utdanning,Fylkeskommunen

Vestfold på NKUL 2017

Bred Vestfold-delegasjon på årets NKUL.

Representanter fra skoleeier, ledelse, pedagoger og tillitsvalgte deltar sammen med representanter fra IKT-seksjonen i Vestfold fylkeskommune på NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring).

Viktig arena

Det er i år 1400 deltakere og den 23. gang at konferansen arrangeres. For Vestfold fylkeskommune (VFK) er dette en viktig arena i møte med ulike aktører. NKUL er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. NKUL har et omfattende program over tre dager, mange parallelle sesjonsrekker, inspirerende plenumsforedrag og en stor utstilling.

Digitalstrategi

Både utdanningsdirektør Kjell Håkon Andersen og stabsdirektør Lisbeth Eek Svensson er til stede og understreker viktigheten av VFKs brede deltakelse som grunnlag for tverrfaglig samhandling og godt samarbeid om digital utvikling.  Dette er i tråd med VFKs digitalstrategi, og det er særlig viktig for utdanningssektoren i år fordi det utvikles en strategisk plan for videregående opplæring der digital kompetanse er ett av hovedsatsingsområdene.

Til elevenes beste

IKT-sjef Jens Bonde Rydhagen synes det er viktig at IKT-ledere, virksomhetsledere og digitalpedagoger treffer hverandre, deler erfaringer og reflekterer rundt nasjonale føringer, trender og ny kunnskap som blir presentert på konferansen som tilnærming til videre digital utvikling i Vestfold.
– Vi kan bruke teknologien til å gi elevene våre enda bedre undervisning, til å bygge «fremtidens skole», og samtidig gi de unge den digitale kompetansen som gjør dem godt forberedt for en digital fremtid i utdanning, arbeidsliv, samfunnsliv og i sitt eget liv,  sier Rydhagen.

Se program og rammer for konferansen.