Nominert til jordvernpris - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 02. jun. 2017
  • 22. feb. 2018
  • Areal,Næring

Nominert til jordvernpris

VFK trukket frem som god kandidat

Nasjonal jordvernpris blir i år delt ut for første gang, og Vestfold fylkeskommune er en av 23 nominerte kandidater. Nasjonal jordvernpris er et tiltak i regjeringens nasjonale jordvernstrategi. Landbruks- og matdepartementet har i tillegg trukket frem fem kandidater av de 23 som de mener er de mest aktuelle, og Vestfold fylkeskommune er en av disse.

Inspirerende for det videre arbeidet

– Det er veldig inspirerende i det videre arbeidet med revisjonen av RPBA at vi har blitt nominert til en slik pris, sier Linda Lomeland, plansjef i Vestfold fylkeskommune.

Begrunnelsen til departementet er "Vestfold fylkeskommune har vedtatt en regional plan for berekraftig arealpolitikk. I planen finn ein mellom anna eit tydeleg mål om vern av matjordareal. I tillegg inkluderer den retningsliner for å sikre langsiktig vern av dyrka jord."

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) ble vedtatt i 2013 og er Vestfolds felles, forpliktende plan for langsiktig arealbruk.

Planen skal legge til rette for vekst i befolkning, og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Den skal óg forenkle den kommunale arealplanleggingen gjennom økt forutsigbarhet.

Planen ble evaluert høsten 2016. Resultatene av evalueringen vil bli brukt når planen skal revideres. Hensikten med revisjonen er å oppdatere og forbedre RPBA som styringsverktøy og utviklingsplan for Vestfold. En oppdatert plan skal etter planen foreligge våren 2018.

Les mer om regional plan for bærekraftig arealpolitikk her

Les mer om jordvernprisen her