Nytt mandat i regionforhandlingene - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 02. nov. 2017
  • 12. jan. 2018
  • Politikk

Nytt mandat i regionforhandlingene

Vedtatt av fylkestinget i dag

Fylkestinget vedtok i dag å gi forhandlingsutvalget i forbindelse med regionreformen nytt mandat.

Navn på nytt fylke foreslås å være Vest-Viken fylkeskommune.

Nytt hovedsete

I mandatet heter det at fellesnemnda bør sammensettes med 33 representanter, 18 fra Vestfold og 15 fra Telemark. Videre ønsker man at hovedsetet til det nye fylket lokaliseres til Skien fra 1. januar 2020, og at fylkesrådmennene får i oppgave å utrede nytt hovedsete fra 2023.

Fellesnemnda beslutter

Fylkestinget ønsker at måten den nye organisasjonen rigges på, både på kort og lengre sikt, besluttes av fellesnemnda.

Følgende overordnede prinsipper skal legges til grunn for organiseringen og lokaliseringen av alle andre funksjoner i den nye fylkeskommunen:

a)      Nærhet til brukere 

b)      Nærhet til samarbeidsaktører

c)       Rasjonell og effektiv drift

d)      Ivaretagelse av viktige hensyn for de ansatte.

e)      Administrative digitale løsninger

Vestfold fylkeskommune stiller seg åpen for eventuelle forhandlinger med kommuner i Buskerud som måtte ønske det.

Neste forhandling mellom Vestfold og Telemark er planlagt den 10. november.

Fellesforslag

Liv Karto fremmet fellesforslag på vegne av H, AP, Frp, SV, V, Krf, SP og MDG

1.  Navnet på det nye fylket er Vest -Viken fylkeskommune

2.  Fellesnemnd sammensettes med 33 representanter. 18 fra Vestfold og 15 fra Telemark

3.  Hovedsetet til det nye fylket lokaliseres til Skien fra 1 januar 2020. Fylkesrådmennene får i oppgave å utrede nytt hovedsete fra 2023.

4.  Hvordan den nye organisasjonen på kort og lengre sikt skal rigges i lys av dette besluttes av fellesnemnda. Følgende overordnede prinsipper skal legges til grunn for organiseringen og lokaliseringen av alle andre funksjoner i den nye fylkeskommunen:

           a)  Nærhet til brukere 

           b)  Nærhet til samarbeidsaktører

          c)  Rasjonell og effektiv drift

         d)  Ivaretagelse av viktige hensyn for de ansatte.

        e)  Administrative digitale løsninger

5.  Fellesnemnda skal søke å oppnå konsensus i alle avgjørelser. Ved uenighet skal fellesnemda vurdere om spørsmålet kan utsettes til etter at nytt fylkesting er konstituert. Forhold som likevel vurderes som nødvendig å ta stilling til avgjøres med alminnelig flertall.

6.  I tillegg opprettes et arbeidsutvalg med seks medlemmer, tre fra hvert fylke. Arbeidsutvalget arbeider etter et utarbeidet mandat fra fellesnemnda.

7.  Fellesnemnda får i oppgave å opprette temakomiteer. Antall medlemmer og mandat bestemmes av Fellesnemnda.