På go'fot med Telemark - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 17. mar. 2017
  • 18. jan. 2018
  • Politikk

På go'fot med Telemark

VFK ser til TFK

Det var nye takter i fylkestinget da regionreformen nok en gang var tema der torsdag 16. mars.
Fylkespolitikerne har ikke ønsket en region som bare består av Vestfold fylkeskommune (VFK) og Telemark fylkeskommune (TFK). Men nå, når det ligger an til et stortingsflertall nettopp for en slik løsning, er det praktisk politikk som gjelder i Vestfold:

Løsningsorientering

–  Sånn ble det, og så gjør vi det beste ut av det. Skal vi komme i havn, må vi være løsningsorienterte og fleksible og legge kjepphester bak oss, sa Frode Hestnes (FrP).
Karl Einar Haslestad (Ap) ga uttrykk for det samme: – Jeg er innstilt på å lage en region som kommer til å fungere, sa han. 
Også Renate Sølversen (H) vektla det positive: – Det kan og skal bli bra, sa hun.

Meldingssak

Det var som meldingssak at status og det videre arbeidet med regionreformen ble lagt fram for fylkestinget 16. mars. Fylkestinget tok meldingen til orientering. I meldingen skisserer fylkesrådmannen en mulig videre prosess etter et endelig stortingsvedtak i juni i år. En slik prosess betyr at fylkestinget gir fullmakt til å sluttføre forhandlingene med Telemark (eventuelt forhandle med andre fylker hvis Stortinget vedtar andre regioner i juni i år), at fylkestinget vedtar en endelig avtale i september og at fellesnemnda settes ned og gis nødvendige fullmakter.

Ta seg tid

Da fylkestinget behandlet saken torsdag, understreket fylkesrådmann Egil Johansen at det er en fremdriftsplan som er grovt skissert, og som det fort kan bli endringer i.
– Når det gjelder prosessen i fylkestinget, er det først og fremst fylkestinget som bestemmer den, sa Johansen. Det er skissert at avtalen behandles av fylkestinget i september. – Men hvis fylkestinget heller ønsker å ha intensjonsavtalen opp til behandling i november, er ikke det noe problem. Om fylkestingene i Vestfold og Telemark trenger den tiden til å forhandle ferdig en intensjonsavtale, kan fylkestingene ta seg den tiden, sa Johansen.