Ny debatt om regionreform - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • Fra fylkesutvalgets møte torsdag 27.4
  • 28. apr. 2017
  • 18. jan. 2018
  • Politikk,Vestfold fylke,Fylkeskommunen

Ny debatt om regionreform

Vestfold fortsatt innstilt på samarbeid

Både hovedsetet for ny folkevalgt region og fylkesmannsembetet bør plasseres i Tønsberg. Det er ett av fire punkter som fylkesutvalget i Vestfold vedtok i sak om regionreform og lokalisering torsdag. Men Vestfold er fortsatt innstilt på å samarbeide. Derfor inneholder vedtaket også dette punktet: «Vestfold fylkeskommune kan akseptere at fylkesmannsembetet flyttes til Skien under forutsetning av at hovedsetet for en ny folkevalgt region legges til Tønsberg.»

– Vi er fortsatt åpne for dialog med Telemark, men situasjonen er krevende, sier fylkesordfører Rune Hogsnes (H) etter møtet i fylkesutvalget torsdag.

Politisk spenn

Debatten handlet i korte trekk om hvem som skal snakke med hvem når, og om hva som skal ligge hvor dersom Vestfold og Telemark blir ett.

Det var både fart, politisk temperatur og humør i debatten i fylkesutvalget torsdag. – Telemark vil ikke snakke med oss. Det er liten grunn til å tvinge gjennom en samtale med Telemark dersom de ikke ønsker det, sa Truls Vasvik (Ap). Han siktet til beslutningen i Telemark fylkesting onsdag. Se sak fra Telemark fylkesting på tfk.no

Her sa flertallet av politikerne nei til å slå sammen Vestfold og Telemark til én region. I tillegg fastslo telemarkingene at både den nye regionens politiske og administrative ledelse med sentrale stabsfunksjoner og fylkesmannsembetet bør ligge i Skien dersom Vestfold og Telemark blir slått sammen til én region.

Ønsker dialog

– Det er ikke verdens undergang at vi blir slått sammen med Telemark, sa Høyres Lene C. Westgaard-Halle under møtet i fylkesutvalget i Vestfold. – La oss være åpne, vi ønsker dialog, la oss prøve å gå i dialog, det vil kle oss bedre enn å være konfliktorienterte, mente Westgaard-Halle.

Arve Høiberg (Ap) fulgte opp: – Vi er ikke konfliktorienterte, men realitetsorienterte, sa han. 
Karl Einar Haslestad (Ap) trakk paralleller mellom status for arbeidet med regionreformen og dansegulvet: – For å danse tango må en være to. Den ene har sluttet å danse, og musikken har stoppet, sa Haslestad.

Møte med Sanner

Fylkesutvalgets flertall, som består av Høyre, Venstre, FrP og KrF, vedtok fylkesrådmannens innstilling i saken uten endringer. Se innstilling og vedtak her.

Flertallet var særlig opptatt av å beholde et første punkt i vedtaket: Her står det at Vestfold fylkeskommune kan akseptere at fylkesmannsembetet flyttes til Skien under forutsetning av at hovedsetet for en ny folkevalgt region legges til Tønsberg. Det avviste mindretallet i fylkesutvalget, som består av Ap, SV og Sp.

Kåre Pettersen (V) fremholdt at Vestfold-politikerne med dette punktet viser at de ikke er på krigsstien. Samtidig legger punktet til grunn en felles forståelse som akkurat nå ikke er til stede mellom Telemark og Vestfold. Det er dette som bringer Vestfold til vedtakets punkt to, og som innebærer at fylkesutvalget anbefaler at både fylkesmannsembetet og hovedsetet for den nye regionen legges til Tønsberg.

Vestfold og Telemark er invitert til møte hos kommunalminister Jan Tore Sanner 3. mai. Temaet for møtet er fremtidig lokalisering av fylkesmannsembetet og hovedsetet for den nye folkevalgte regionen.  Fylkesordfører Hogsnes tar med seg signalene fra fylkesutvalgets vedtak til møtet i Oslo.

Alternative forslag

I fylkesutvalgets møte torsdag fremmet både Høyre og opposisjonen alternative forslag til vedtak. Høyres forslag falt mot tre stemmer og var et alternativt forslag til punkt 1: «I tråd med tidligere dialog mellom de to fylkeskommunene ønsker Vestfold en lik fordeling av oppgaver og arbeidsplasser mellom dagens to fylker". Da forslaget falt, fulgte gruppa rådmannens innstilling i sin helhet.
Også opposisjonen, det vil si Ap, SV og Sp, fremmet et alternativt forslag til vedtak. Se forslaget i sin helhet her.