Skoledebatter og skolevalg er i gang - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 24. aug. 2017
  • 22. feb. 2018
  • Utdanning

Skoledebatter og skolevalg er i gang

Årets første skoledebatt i dag på Nøtterøy videregående skole

I dagene fremover er det skoledebatt, valgtorg og skolevalg på de videregående skolene i Vestfold. Skolevalgene gir elevene praktisk erfaring med livet i et valglokale, og de møter politisk argumentasjon i debatter på sin skole.

- Formålet med skolevalgene er først og fremst å bruke det som et pedagogisk virkemiddel i arbeidet med å øke den politiske kompetansen og interessen blant de unge. Elevene lærer noe om den demokratiske prosessen, får praktisk erfaring med valg og blir direkte eksponert for politisk argumentasjon, sier utdanningsdirektør Lisbeth Eek Svensson i Vestfold fylkeskommune.

Skolevalgene spiller en sentral rolle i det valgforberedende arbeidet til skolene, og de er en viktig del av valgkampen til de politiske ungdomsorganisasjonene. Skolevalgene skal bidra til å vekke politisk interesse og engasjement blant ungdom.

-Kompetanse og interesse er avgjørende for å få flere førstegangsvelgere til å benytte sin demokratiske rett til å stemme, sier Svensson. 

Første debatt på Nøtterøy videregående skole
Årets første skoledebatt i Vestfold skjer i dag på Nøtterøy videregående skole. Ungdomspolitikere fra partiene Grønn ungdom (MDG), AUF, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom, Unge Høyre, Rødt, FPU, KrfU, Senterungdommen og Liberalistene møtes til debatt.

Temaene de unge politikerne skal debattere er skole og utdanning, arbeid og sysselsetting, og innovasjon og entreprenørskap. Det siste temaet er lagt inn i debatten på Nøtterøy videregående skole siden dette er en innovasjonsskole.

- Elevene er opptatt av alt fra det å skape gode læringsmiljøer og kompetente lærere til grønn energi, bærekraft og hva vi skal leve av i framtida. De ønsker økt fokus på innovasjon og strategier for verdiskapning og arbeid til alle, sier rektor Anita Eikeland Larsen.

Alle skolens elever deltar på debatten og mange har forberedt spørsmål.

- Elevene våre er også opptatt av at alle yrkesfagelever blir garantert læreplass. Lokalt er de opptatt av alt fra hvordan ivareta alle innbyggerne i de nye storkommunene i Vestfold til lokale vannskuterforskrifter, sier Larsen.

Debatten varer i halvannen time og ledes av to av skolens lektorer, Marianne Haraldsen og Silje Rasting. 

Ruster elevene for framtida
Fra i dag og frem til 5. september er det skoledebatt og skolevalg ved alle videregående skoler i Vestfold. Få den fulle oversikten over debatter og valg i denne fylkesoversikten (endringer kan forekomme).

- Vi er opptatt av å ruste elevene for framtida. I skolens samfunnsoppdrag ligger det et oppdrag for skolen å bidra til at ungdommene skal være i stand til å både forstå og kunne delta aktivt i vårt demokratiske samfunn. Skolevalg og skoledebatt er nyttige arenaer hvor elevene må reflektere over egne meninger innenfor viktige temaer, sier rektor Anita Eikeland Larsen på Nøtterøy videregående skole.

Det har blitt arrangert skolevalg i Norge før hvert lokal- og stortingsvalg siden 1989. Alle videregående skoler kan delta og rapportere inn sine resultater. Norge er det landet i verden med lengst erfaring med å ha en slik nasjonal ramme rundt skolevalgene.

- Gjennom erfaring med skoledebatt utvikler elevene både ferdigheter og holdninger til hvordan man skal opptre overfor andre mennesker, både i en debatt og i annen kommunikasjon. Ikke minst lærer elevene hvordan man på en konstruktiv måte kan stille gode spørsmål og samtidig lytte til andre, sier Larsen.

Resultatene fra skolevalgene offentliggjøres på kveldstid tirsdag 5. september. Da får vi også vite hvilken vei den politiske vinden blåser blant elever ved de videregående skolene i Vestfold.