Takkes av - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • Foto: Birgitte Tørnby
  • 21. des. 2017
  • 18. jan. 2018
  • Vestfold fylke

Takkes av

Rådmann Egil Johansen over i ny jobb

 Når Egil Johansen går ut døra for siste gang som fylkesrådmann i dag, er han sikker på at det er folka og kantinelukta han kommer til å savne aller mest.

- Kantina er selve hjertet i fylkeshuset. Jeg kommer til å savne alle de hyggelige folka, husorkestrene våre og lukta av fredagsbaksten. Dette huset er fult av faglig dyktige, kreative og kunstneriske medarbeidere, noe som skaper et fantastisk spennende arbeidsmiljø, sier Johansen på sin siste arbeidsdag. 

Nå venter prosjektleder- og rådmannstilling i nye Tønsberg kommune etter syv år i fylkeskommunal tjeneste.

Trives i kommunesektoren

Den avtroppende fylkesrådmannen tok et kraftfullt sprang fra Aker-konsernet og over til offentlig sektor og rollen som assisterende fylkesrådmann i 1993?
- Hvorfor et slikt sceneskifte?

- Det var en litt tilfeldig overgang som handlet mye om bostedspreferanse, og at jeg og familien ønsket å flytte fra Oslo til Larvik. Det var flere som syntes det var et overraskende karriereskifte, men jeg har ikke angret et sekund.

Det skulle vise seg at Johansen trivdes godt i kommunesektoren, så godt at han ble værende. I tilegg til to perioder i fylkeskommunen har han vært rådmann i Porsgrunn over en åtteårsperiode, og ledet sammenslåingen mellom Våle og Ramnes til Re kommune på tidlig totusentall.

- Hva er det med kommunesektoren som gjør at du trives så godt?

- Det er noe med oppdraget vårt. Det at vi får jobbe med ting som er viktig for et samfunn og viktig for folk. Vi leverer tjenester som er helt fundamentale for innbyggere, og det gir mening. Jeg ser tilbake på noen fotavtrykk i form av skoler, sykehjem og kulturhus som jeg har vært så heldig å få jobbe med i rådmannsrollen.

Politisk klokskap

Johansen trekker også frem kunnskapsrike fagfolk, samarbeidspartnere og politikere som en viktig motivasjonsfaktor. Og variasjonen i arbeidshverdagen. Det store spennet i møtepunktene og arbeidsoppgavene.

- Jeg har satt stor pris på arbeidet opp mot politikerne, og har respekt for politikerrollen. Når de folkevalgte er samlet til politisk møte har de til sammen en klokskap og nærhet til samfunnet som jeg synes det er spennende å jobbe med, forklarer Johansen.

Fylkeskommunen som storfamilie

Når det gjelder det administrative nivået, trekker han frem arbeidet med å samle fylkeskommunen til én organisasjon som særlig viktig.

- Vi har jobbet mye med at alle virksomheter skal være en del av «storfamilien», og jeg opplever at vi står sterkere samlet som organisasjon nå enn tidligere. Verdiarbeidet og lederutvikling-satsingen har vært viktig i dette arbeidet, sier Johansen.

Medvirkningskultur

Johansen trekker frem to saker som har vært svært viktig de siste årene: RPBA og godt økonomisk grunnlag for utbygging.

- Regional plan for bærekraftig arealplanlegging (RPBA) skapte en felles arealpolitikk, og var et nybrottsarbeid når det gjaldt å samle alle kommunene i felles prinsipper for arealutviklingen. Dette og arbeidet med å sikre et godt økonomisk grunnlag for store skole- og veiutbygginger har vært viktig for utviklingen av fylket vårt, sier Johansen.  

Han peker på den gode medvirkningskulturen vi har i Vestfold, både internt mellom politikk og administrasjon, og det gode partnerskapet med næringslivet og offentlig forvaltning som suksessfaktorer man bør bringe videre inn i arbeidet med ny region.

Selv skal han lede sammenslåingen av Re og Tønsberg kommuner.

- Det å få jobbe med sammenslåing er det ultimate prosjektet. Å lage en helt ny organisasjon, finne gode prosesser og jobbe frem godt forankra løsninger er givende, og jeg gleder meg til å ta fatt på de nye oppgavene, sier Johansen.