Tannhelse fortsatt fylkeskommunal - Vestfold fylkeskommune '
Hopp til innhold Hopp til meny
  • Del
  • Google+
  • RSS
  • http://twitter.com/vestfoldfylke https://www.facebook.com/vestfoldfylkeskommune http://plus.google.com

 

  • 02. jun. 2017
  • 14. des. 2017
  • Tannhelse

Tannhelse fortsatt fylkeskommunal

Beholder tannhelsetjenesten

1. juni kom innstillingen fra Stortingets helse-og omsorgskomitee: Den offentlige tannhelsetjeneten skal fortsatt være på fylkeskommunalt forvaltningsnivå. Det går mot stortingsflertall for denne løsningen.

Som del av forslagene til ny kommunereform og "Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet", foreslår helse- og omsorgsdepartementet en rekke endringer i helse- og omsorgstjenestelovgivningen. Kommunereformen handler om å sikre folk gode velferdstjenester der de bor. Her er tannhelse inkludert.

Over tid er det bygd opp sterke og stabile fagmiljøer i fylkene. At fylkeskommunen nå beholder tannhelsetjenesten mottas med glede i tannhelsesektoren.

– Dette er en stor seier først og fremst for pasientene, men også for oss som jobber i tannhelsesektoren. Nå kan vi senke skuldrene og fortsatt være "sammen om Vestfolds framtid", sier tannhelsedirektør i Vestfold fylkeskommune Jostein Werner Eikeland.

Prøveordning med frivillige kommuner

Kommuner som ønsker det, skal kunne søke om å få overta ansvaret for tannhelsetjenesten fra 2020 som en prøveordning. Om lag 15 kommuner vil bli valgt ut som forsøkskommuner i prøveordningen. Basert på erfaringene i prøvetiden og endringer i kommunestruktur etter 2020 kan en videre utvidelse til flere kommuner tidligst skje etter 2023.

Saken behandles i Stortinget 8. juni sammen med forslag til endringer i kommunestrukturen og forslag til ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå.

Les innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen her.